SELDA SEZER
SELDA SEZER
ogr.inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Synthesis of phenanthroline-functionalized phosphazene based metallosupramolecular polymers and their stimuli-responsive properties
T Seçkin, S Sezer, S Köytepe
Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials 28 (6), 2825-2834, 2018
22018
Characterization of Moganite Obtained From Natural Zeolite By Ball Milling
M Sarikaya, A Yucel, S Sezer, S Uckun, T Depci
12018
Comparison of different agile methodologies and fit assessment in an industrial context
A Margini, G Cutrona, C Fantuzzi
12017
Synthesis and characterization of whitlockite from sea urchin skeleton and investigation of antibacterial activity
A Yücel, S Sezer, E Birhanlı, T Ekinci, E Yalman, T Depci
Ceramics International, 2020
2020
Microstructural and Dielectric Properties of Naphthalene Based Polyamide/β-Ni (OH) 2 Nanocomposites
S Sezer, E Oz, S Altin, S Vural, A Gultek, S Koytepe, FN Kivilcim
Micro and Nanosystems 10 (1), 47-56, 2018
2018
Journal Homepage:-www. journalijar. com
JH Kim, NR Raval, AS Patil
2016
Hibrit Polimerik Dental Kompozit Malzemelerinin Sentezi
S Sezer, A Gülteka, T Seçkina, İH Uzunb
Poli (metil metakrilat) Esaslı Diş Profitez Kaide Malzemelerinin Halloysit Nanotüpler İle Güçlendirilmesi
A Gülteka, S Sezer, T Seçkina, NT Polatb
Journal Homepage:-www. journalijar. com
D Guntuka, A Gopagani, V Bhole
HALLOYSİT-POLİMER NANOKOMPOZİT MALZEMELERİNİN HAZIRLANMASI VE TERMAL ÖZELLİKLERİNE BAZI BOR BİLEŞİKLERİNİN SİNERJİK ETKİSİNİN İNCELENMESİ
A Gültek, S Sezer, E Bayar, C Özşanlı, T Seçkin
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–10