Selahattin YAVUZ
Selahattin YAVUZ
erzincan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İstatiksel Normalizasyon Tekniklerinin Yapay Sinir Ağin Performansina Etkisi
S Yavuz, M Deveci
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 167-187, 2012
422012
İstatiksel Normalizasyon Tekniklerinin Yapay Sinir Ağin Performansina Etkisi
S Yavuz, M Deveci
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 167-187, 2012
422012
Yapay Sinir Ağlari Ve Destek Vektör Makineleri Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini
YBETY Yakut, E YAKUT, B ELMAS, S YAVUZ
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
312014
HATALARI ARDIŞIK BAĞIMLI (OTOKORELASYONLU) OLAN RE GRES YON MODELLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ.
S Yavuz
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 23 (3), 2009
292009
HATALARI ARDIŞIK BAĞIMLI (OTOKORELASYONLU) OLAN RE GRES YON MODELLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ.
S Yavuz
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 23 (3), 2009
292009
Veri zarflama analizi ile Türkiye’de gıda imalatı yapan firmaların etkinliklerinin ölçülmesi
S Yavuz, Öİ Güneri
192013
Altı sigma yaklaşımı ve bir sanayi işletmesinde uygulama
S Yavuz
Yayınlanmamış doktora tezi), Erzurum Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
182006
A GIS-based interval type-2 fuzzy set for public bread factory site selection
SY Muhammet Deveci, Ibrahim Zeki Akyurt
Journal of Enterprise Information Management, 2018
162018
Bulanık TOPSIS ve bulanık VIKOR yöntemleriyle alışveriş merkezi kuruluş yeri seçimi ve bir uygulama
S Yavuz, M Deveci
Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 2014
162014
Öğretmenlerin otomobil tercihlerinde etkili olan faktörlerin analitik hiyerarşi yöntemiyle belirlenmesi
S Yavuz
Dumlupınar Üniversitesi, 2012
112012
Kurumsal yönetim endeksi ile şirket hisse senedi getiri ilişkisi: BİST’de bir uygulama
S Yavuz, S YILDIRIM, B Elmas
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 73-82, 2015
102015
Konjoint Analizi İle Sağlık Çalışanlarının Konut Tercihlerinin Belirlenmesi
S Yavuz, F Çemrek
Atatürk Üniversitesi, 2013
82013
Predictıng stock-exchange index using methods of neural networks and support vector machines
E Yakut, B Elmas, S Yavuz
Suleyman Demirel University The Journal Of Faculty Of Economics And …, 2014
72014
Türki̇ye Turi̇zm Talebi̇: Bi̇r Çeki̇m Modeli̇ Uygulamasi
S Yavuz, B KABADAYI, N Savaş, AC DOKER
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 10 (2), 133-142, 2014
72014
REGRESYON ANALİZİNDE DOĞRUSALA DÖNÜŞTÜRME YÖNTEMLERİ VE BİR UYGULAMA.
S Yavuz
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 23 (1), 2009
72009
Akademisyenlerin internet bankacılığı hakkındaki tutum, düşünce ve davranışları: erzincan üniversitesi örneği
O Çınar, S Yavuz, İ Aslan
Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 23, 103-124, 2012
62012
KATILIM BANKACILIĞI TERCİHİNİN, MÜŞTERİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ1
M Törenek, S Yavuz
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2018
42018
KATILIM BANKACILIĞI TERCİHİNİN, MÜŞTERİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ1
M Törenek, S Yavuz
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2018
42018
Sıralı lojistik regresyon analiziyle üniversite öğrencilerinin kent memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi örneği
S Yavuz, M Deveci, T Karabulut, E Şentürk
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1), 95-114, 2014
42014
Türkiye’de 2008 küresel finansal krizi: krizin Erzincan iline etkileri ve beklentiler
S Yavuz, İ Aslan
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2008
42008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20