Selahattin YAVUZ
Selahattin YAVUZ
erzincan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İstatiksel Normalizasyon Tekniklerinin Yapay Sinir Ağin Performansina Etkisi
S Yavuz, M Deveci
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 167-187, 2012
372012
İstatiksel Normalizasyon Tekniklerinin Yapay Sinir Ağin Performansina Etkisi
S Yavuz, M Deveci
Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 167-187, 2012
372012
Yapay Sinir Ağlari Ve Destek Vektör Makineleri Yöntemleriyle Borsa Endeksi Tahmini
YBETY Yakut, E YAKUT, B ELMAS, S YAVUZ
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2014
292014
HATALARI ARDIŞIK BAĞIMLI (OTOKORELASYONLU) OLAN RE GRES YON MODELLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ.
S Yavuz
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 23 (3), 2009
282009
HATALARI ARDIŞIK BAĞIMLI (OTOKORELASYONLU) OLAN RE GRES YON MODELLERİNİN TAHMİN EDİLMESİ.
S Yavuz
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 23 (3), 2009
282009
Veri zarflama analizi ile Türkiye’de gıda imalatı yapan firmaların etkinliklerinin ölçülmesi
S YAVUZ, Ö İşçi
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 36 (36), 157-174, 2013
192013
Altı sigma yaklaşımı ve bir sanayi işletmesinde uygulama
S Yavuz
Yayınlanmamış doktora tezi), Erzurum Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006
182006
Bulanık TOPSIS ve bulanık VIKOR yöntemleriyle alışveriş merkezi kuruluş yeri seçimi ve bir uygulama
S Yavuz, M Deveci
Ege Akademik Bakış/Ege Academic Review, 2014
162014
A GIS-based interval type-2 fuzzy set for public bread factory site selection
SY Muhammet Deveci, Ibrahim Zeki Akyurt
Journal of Enterprise Information Management, 2018
132018
Kurumsal yönetim endeksi ile şirket hisse senedi getiri ilişkisi: BİST’de bir uygulama
S Yavuz, S YILDIRIM, B Elmas
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 73-82, 2015
102015
Öğretmenlerin otomobil tercihlerinde etkili olan faktörlerin analitik hiyerarşi yöntemiyle belirlenmesi
S Yavuz
Dumlupınar Üniversitesi, 2012
102012
Türkiye turizm talebi: bir çekim modeli uygulaması
S Yavuz, B Kabadayı, N Savaş, AC Doker
72014
Predictıng stock-exchange index using methods of neural networks and support vector machines
E Yakut, B Elmas, S Yavuz
Suleyman Demirel University The Journal Of Faculty Of Economics And …, 2014
72014
REGRESYON ANALİZİNDE DOĞRUSALA DÖNÜŞTÜRME YÖNTEMLERİ VE BİR UYGULAMA.
S Yavuz
Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences 23 (1), 2009
72009
Konjoint Analizi İle Sağlık Çalışanlarının Konut Tercihlerinin Belirlenmesi
S Yavuz, F Çemrek
Atatürk Üniversitesi, 2013
62013
Akademisyenlerin internet bankacılığı hakkındaki tutum, düşünce ve davranışları: erzincan üniversitesi örneği
O Çınar, S Yavuz, İ Aslan
Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 23, 103-124, 2012
62012
KATILIM BANKACILIĞI TERCİHİNİN, MÜŞTERİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ1
M Törenek, S Yavuz
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2018
42018
KATILIM BANKACILIĞI TERCİHİNİN, MÜŞTERİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ1
M Törenek, S Yavuz
Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal …, 2018
42018
Sıralı lojistik regresyon analiziyle üniversite öğrencilerinin kent memnuniyetini etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Erzincan Üniversitesi örneği
S Yavuz, M Deveci, T Karabulut, E Şentürk
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 15 (1), 95-114, 2014
42014
Türkiye’de 2008 küresel finansal krizi: krizin Erzincan iline etkileri ve beklentiler
S Yavuz, İ Aslan
CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2008
42008
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20