Canan  Nakiboğlu
Canan Nakiboğlu
balikesir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Instructional misconceptions of Turkish prospective chemistry teachers about atomic orbitals and hybridization
C Nakiboglu
Chemistry Education Research and Practice 4 (2), 171-188, 2003
1242003
Using word associations for assessing non major science students’ knowledge structure before and after general chemistry instruction: the case of atomic structure
C Nakiboglu
Chemistry Education Research and Practice 9 (4), 309-322, 2008
1172008
Maddenin yapısı ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak kimya öğretmen adaylarına öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi
C NAKİBOĞLU
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (3), 2001
692001
Genel kimya laboratuvarlarında V-diyagramı kullanımı ve uygulamaları
C Nakiboğlu, G Meriç
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 58-75, 2000
682000
Student conceptions of ionic bonding: Patterns of thinking across three European contexts
KS Taber, G Tsaparlis, C Nakiboğlu
International Journal of Science Education 34 (18), 2843-2873, 2012
592012
Identifying students' misconceptions about nuclear chemistry. A study of Turkish high school students
BB Tekin, C Nakiboglu
Journal of chemical Education 83 (11), 1712, 2006
592006
Deneyimli kimya öğretmenlerinin ortaöğretim kimya ders kitaplarını kullanımlarının incelenmesi
C Nakiboğlu
562009
Ortaöğretim kimya derslerinde V-diyagramı uygulamaları
C NAKİBOĞLU, R BENLİKAYA, Ö KARAKOÇ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (21), 2001
512001
Ortaöğretim kurumlarında kimya derslerinde görevli öğretmenlerin laboratuvardan yararlanma durumunun değerlendirilmesi
C Nakiboğlu, Ş Sarıkaya
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 1999
421999
Fen bilgisi öğretmen adaylarının difüzyon ile ilgili kavram yanılgıları
O Yıldırım, C Nakiboğlu, O Sinan
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (1), 79-99, 2004
342004
Kimya öğretmeni eğitiminde bütünleştirici (constructivist) öğrenme modelinin öğrenci başarısına etkisi
C Nakiboğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 1999
281999
Analysis of Turkish high school chemistry textbooks and teacher-generated questions about gas laws
C Nakiboğlu, HE Yildirir
International Journal of Science and Mathematics Education 9 (5), 1047-1071, 2011
272011
Fen ve teknoloji öğretiminde yanlış kavramalar
C Nakiboğlu
Fen ve teknoloji öğretimi, 191-217, 2006
272006
Ortaöğretim kimya ders kitaplarının bilimsel süreç becerileri açısından incelenmesi
AZ Şen, C Nakiboğlu
262012
4. sınıf öğrencilerinin gazlar ile ilgili kavram yanılgılarının V-diyagramı kullanılarak belirlenmesi
C Nakiboğlu, R Özkılıç Arık
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 2006
242006
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Balıkesir örneği
H Şerefhanoğlu, C Nakiboğlu, H Gür
İlköğretim Online 7 (3), 785-799, 2008
222008
Kimya öğretmenlerinin derslerinde laboratuvar kullanımına mezun oldukları programın etkisi
C Nakiboğlu, Ş Sarıkaya
Kastamonu Eğitim Dergisi 8 (1), 95-106, 2000
212000
Kimya öğretmen ve öğretmen adaylarının derslerinde kullandıkları argümantasyon süreçlerinin incelenmesi
HE Yıldırır, C Nakiboğlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2014
202014
Ögretmenin Sahip Olmasi Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ögretimi
C Nakiboglu, Ö Karakoç
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri 5 (1), 181, 2005
202005
Orta Öğretim Kimya Derslerinde Yapısalcı (Constructivist) Kuramı Çerçevesinde “Çekirdek Kimyası” Ünitesinin Öğretimi
C Nakiboğlu, B Bülbül
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 76-87, 2000
192000
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20