Canan  Nakiboğlu
Canan Nakiboğlu
balikesir.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Instructional misconceptions of Turkish prospective chemistry teachers about atomic orbitals and hybridization
C Nakiboglu
Chemistry Education Research and Practice 4 (2), 171-188, 2003
1312003
Using word associations for assessing non major science students’ knowledge structure before and after general chemistry instruction: the case of atomic structure
C Nakiboglu
Chemistry Education Research and Practice 9 (4), 309-322, 2008
1232008
Genel kimya laboratuvarlarında V-diyagramı kullanımı ve uygulamaları
C Nakiboğlu, G Meriç
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (1), 58-75, 2000
782000
Maddenin yapısı ünitesinin işbirlikli öğrenme yöntemi kullanılarak kimya öğretmen adaylarına öğretilmesinin öğrenci başarısına etkisi
C NAKİBOĞLU
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (3), 2001
732001
Student conceptions of ionic bonding: Patterns of thinking across three European contexts
KS Taber, G Tsaparlis, C Nakiboğlu
International Journal of Science Education 34 (18), 2843-2873, 2012
642012
Identifying students' misconceptions about nuclear chemistry. A study of Turkish high school students
BB Tekin, C Nakiboglu
Journal of chemical Education 83 (11), 1712, 2006
642006
Deneyimli kimya öğretmenlerinin ortaöğretim kimya ders kitaplarını kullanımlarının incelenmesi
C Nakiboğlu
602009
Ortaöğretim kimya derslerinde V-diyagramı uygulamaları
C NAKİBOĞLU, R BENLİKAYA, Ö KARAKOÇ
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 21 (21), 2001
552001
Ortaöğretim kurumlarında kimya derslerinde görevli öğretmenlerin laboratuvardan yararlanma durumunun değerlendirilmesi
C Nakiboğlu, Ş Sarıkaya
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 1999
411999
Fen bilgisi öğretmen adaylarının difüzyon ile ilgili kavram yanılgıları
O Yıldırım, C Nakiboğlu, O Sinan
Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6 (1), 79-99, 2016
342016
Fen ve teknoloji öğretiminde yanlış kavramalar
C Nakiboğlu
Fen ve teknoloji öğretimi, 191-217, 2006
312006
Kimya öğretmeni eğitiminde bütünleştirici (constructivist) öğrenme modelinin öğrenci başarısına etkisi
C Nakiboğlu
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, 1999
301999
Ortaöğretim kimya ders kitaplarının bilimsel süreç becerileri açısından incelenmesi
AZ Şen, C Nakiboğlu
282012
4. sınıf öğrencilerinin gazlar ile ilgili kavram yanılgılarının V-diyagramı kullanılarak belirlenmesi
C Nakiboğlu, R Özkılıç Arık
Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2), 2006
282006
Analysis of Turkish high school chemistry textbooks and teacher-generated questions about gas laws
C Nakiboğlu, HE Yildirir
International Journal of Science and Mathematics Education 9 (5), 1047-1071, 2011
272011
Kimya öğretmenlerinin derslerinde laboratuvar kullanımına mezun oldukları programın etkisi
C Nakiboğlu, Ş Sarıkaya
Kastamonu Eğitim Dergisi 8 (1), 95-106, 2000
232000
Kimya öğretmen ve öğretmen adaylarının derslerinde kullandıkları argümantasyon süreçlerinin incelenmesi
HE Yıldırır, C Nakiboğlu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi; 2014: Cilt 14 Sayı 2, 2014
222014
İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Balıkesir örneği
H Şerefhanoğlu, C Nakiboğlu, H Gür
İlköğretim Online 7 (3), 785-799, 2008
222008
Ögretmenin Sahip Olmasi Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ögretimi
C Nakiboglu, Ö Karakoç
Kuram ve Uygulamada Egitim Bilimleri 5 (1), 181, 2005
212005
Orta öğretim kimya derslerinde yapısalcı (constructivist) öğrenme kuramı çerçevesinde" Çekirdek Kimyası" ünitesinin öğretimi
C Nakiboğlu, B Bülbül
202000
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20