Azize Sahin
Azize Sahin
Asistant Professor, Istanbul University, School of Business
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The effects of brand experiences, trust and satisfaction on building brand loyalty; an empirical research on global brands
A Sahin, C Zehir, H Kitapçı
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1288-1301, 2011
7372011
The effects of brand communication and service quality in building brand loyalty through brand trust; the empirical research on global brands
C Zehir, A Şahin, H Kitapçı, M Özşahin
Procedia-Social and Behavioral Sciences 24, 1218-1231, 2011
2642011
The effects of brand experience and service quality on repurchase intention: The role of brand relationship quality
A Sahin, C Zehir, H Kitapci
African Journal of Business Management 6 (45), 11190, 2012
872012
Creating commitment, trust and satisfaction for a brand: What is the role of switching costs in mobile phone market?
A Şahin, H Kitapçi, C Zehir
Procedia-Social and Behavioral Sciences 99, 496-502, 2013
472013
Does brand communication increase brand trust? The empirical research on global mobile phone brands
Ş Azize, Z Cemal, K Hakan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 58, 1361-1369, 2012
432012
The application of AHP approach for evaluating location selection elements for retail store: a case of clothing store
M Akalin, G Turhan, A Sahin
International Journal of Research in Business and Social Science 2 (4), 1, 2013
412013
Investigating the impacts of brand experience and service quality
A Şahin, H Kitapçi, E Altindağ, MS Gök
International Journal of Market Research 59 (6), 707-724, 2017
362017
HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ.
A ŞAHİN, S ŞEN
Journal of International Social Research 10 (52), 2017
352017
Why customers stay: The role of switching costs on the satisfaction-trust-commitment chain
A Sahin, H Kitapçi
International review of management and business research 2 (4), 908, 2013
172013
Building behavioral intentions in automotive industry: Brand experience, satisfaction, trust, direct mail communication and attitudes toward advertising
A Şahin, L TURHAN, AL ZEHİR
Business Management Dynamics 3 (4), 45, 2013
162013
Marka Deneyimi ve İletişiminin Marka Sadakatine Etkisinde Marka İlişki Kalitesinin Rolü
A Şahin
Gebze: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü42-48, 2012
132012
İnternet kullanımı motivasyonlarının elektronik ağızdan ağıza iletişim (e-wom) ile ilişkisi üzerine ampirik bir araştırma
EY Okan, A Şahin
Global Media Journal TR Edition 7 (13), 49-62, 2016
102016
Perceived relationship investment and relationship quality; the mediating role of commitment velocity
A Şahin, H Kitapçı, A Şahin, E Ciğerim, K Bayhan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 235, 288-295, 2016
52016
Marka Değerinde Marka-Müşteri İlişki Kalitesinin Rolü: Mobil İletişim Sektöründe Bir Uygulama
A Şahin
Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi 6 (2), 91-109, 2014
32014
The evaluation of innovative and technological management consciousness of leading Turkish firms
E Eren, ME Kabadayi, A Sahin
PICMET'99: Portland International Conference on Management of Engineering …, 1999
21999
REFLECTION OF CUSTOMER-BRAND ENGAGEMENT ON PURCHASE INTENTION IN SOCIAL MEDIA
A Sahin, A Sahin
ISMC 2017; 13th International Strategic Management Conference 34 (13), 133-145, 2017
12017
THE EFFECTS OF CRM PRACTICES ON FINANCIAL PERFORMANCE FROM AN INNOVATIVE PERSPECTIVE
AT Ergün, A Şahin, A Günsel
Current Debates in Management & Organization 29, 41-50, 2018
2018
The effects of CRM practices on financial performance from an innovative perspective
A Ergün, A. T., Şahin, A., & Günsel
Current Debates in Management & Organization, 41-61, 2018
2018
Müşteri İlişkileri Yönetimi İle Finansal Performans İlişkisinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Rolü: Perakende Sektöründe Bir Uygulama
AG Azize Şahin, Ayça Tükel Ergün
23. Ulusal Pazarlama Kongresi, 425-442, 2018
2018
YENİ URUN GELİŞTİRME TAKIMLARINDA ORGUTSEL ORTAMIN PROJE BAŞARISI VE PROJE HIZI UZERİNE ETKİLERİ.
A ŞAHİN, O ARABACI
Journal of International Social Research 10 (52), 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20