Elif Yılmaz
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
U Ozana, G Güven, T Sezer, K Azkeskin, E YILMAZ
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2015
512015
60-72 aylık çocukların duyguları anlama becerilerinin sosyal problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi
E Yılmaz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
442012
60-72 AYLIK ÇOCUKLARIN SOSYAL YETKINLIK VE DUYGU DÜZENLEME BECERILERI ILE OYUN BECERILERI ARASINDAKI ILISKININ INCELENMESI/THE INVESTIGATING OF THE RELATIONSHIP AMONG SOCIAL …
S Koçyigit, T Sezer, E Yilmaz
Hasan Ali Yücel Egitim Fakültesi Dergisi 12 (1), 287, 2015
402015
60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme becerilerinin duyguları anlama becerileri açısından incelenmesi
E Yılmaz, K Tepeli
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 17 (2), 117-130, 2013
36*2013
Social Problem-Solving Skills of Children in Terms of Maternal Acceptance-Rejection Levels.
K Tepeli, E Yilmaz
Online Submission 3 (8), 581-592, 2013
142013
Üç farklı programa göre eğitim alan okul öncesi çocukların sosyal kural algılarının incelenmesi
K Tepeli, E Yilmaz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 197-207, 2012
142012
Okul öncesi öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi
O Ramazan, E Yılmaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 2017
112017
Annelerin çocuğunu kabul düzeyi ile çocukların benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
EA Yavuz, G Güven, D Bayındır, T Sezer, E Yılmaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (3), 2016
112016
5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN OYUN BECERİLERİ İLE AİLE-ÇOCUK İLETİŞİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
T Sezer, E YILMAZ, S Koçyiğit
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2 …, 2016
102016
Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul red düzeyleri ile sosyal davranış denetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
O Ural, G Güven, K Azkeskin, T Sezer, E Yılmaz, E Akşin, D Bayındır
92015
The Relationship between Maternal Acceptance-Rejection Levels and Preschoolers' Social Competence and Emotion Regulation Skills.
D Bayindir, G Güven, T Sezer, E Aksin-Yavuz, E Yilmaz
Journal of Education and Learning 6 (2), 305-316, 2017
82017
48-72 aylık çocuklara yönelik sosyal problem çözme becerileri ölçeği’nin geliştirilmesi
E Yılmaz
Marmara Üniversitesi, 2016
82016
Validity and reliability of the DeMoulin self-concept developmental scale for the 36-72 month old children
R Zembat, N Kuru Turaşlı, G Güven, T Sezer, E Akşin, E Yılmaz, ...
Redfame Publishing, 2016
62016
48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Sosyal Problem Çözme Becerileri Ölçeği’nin Geliştirilmesi Ve Geçerlik-Güvenirlik Analizi
E YILMAZ, U Ozana, G Güven
Kastamonu Eğitim Dergisi 26 (3), 641-652, 2018
4*2018
Okul öncesi dönemdeki ikiz çocukların alıcı dil gelişimlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi
E Yılmaz, K Tepeli, N Koçak
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 161-173, 2013
22013
Investigation of the relationship between attention skills and science process skills in children regarding external elements
G Güven, E Yılmaz
Elementary Education Online 19 (4), 2227-2236, 2020
12020
Self-esteem, hopelessness and communication skills in preschool teacher candidates: A mediation analysis
GU Balat, T Sezer, D Bayındır, E Yılmaz
SciencePark Science, Organization and Counseling, 2019
12019
48-72 Aylık Çocuklara Yönelik Denham Duygu Anlama Testinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması
E Yılmaz, K Tepeli, G Güven
2019
Investigation of teachers and teacher candidates' opinions about assessment of preschool children
O Ural, G Güven, T Sezer, E Yılmaz, K Efe-Azkeskin
Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi 1 (2), 139-155, 2017
2017
Okul öncesi dönemdeki çocukların karşılaştıkları sosyal problem durumlarının ve ailelerin ürettiği çözüm yollarının incelenmesi
E Yılmaz, O Ural, G Güven
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20