Follow
Elif Yılmaz
Title
Cited by
Cited by
Year
Okul öncesi dönemdeki çocukların bağlanma biçimleri ile sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi
O Ural, G Güven, T Sezer, K Azkeskin, E Yılmaz
Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 2015
1542015
60-72 aylık çocukların duyguları anlama becerilerinin sosyal problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi
E Yılmaz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
862012
60-72 Aylik Çocuklarin Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Duygulari Anlama Becerileri Açisindan Incelenmesi
E Yılmaz, K Tepeli
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 172 (172), 117-130, 2013
78*2013
60-72 Aylik Çocuklarin Sosyal Yetkinlik ve Duygu Düzenleme Becerileri Ile Oyun Becerileri Arasindaki Ilişkinin Incelenmesi
S Koçyiğit, E Yılmaz, T Sezer
HAYEF Journal of Education 12 (1), 209-218, 2015
732015
Üç farklı programa göre eğitim alan okul öncesi çocukların sosyal kural algılarının incelenmesi
K Tepeli, E Yılmaz
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 197-207, 2012
352012
5-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN OYUN BECERİLERİ İLE AİLE-ÇOCUK İLETİŞİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
T Sezer, E Yılmaz, S Koçyiğit
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2 …, 2016
322016
48-72 aylık çocuklara yönelik sosyal problem çözme becerileri ölçeği’nin geliştirilmesi
E Yılmaz
Yayımlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2016
302016
Social Problem-Solving Skills of Children in Terms of Maternal Acceptance-Rejection Levels.
K Tepeli, E Yilmaz
Online Submission 3 (8), 581-592, 2013
302013
The relationship between maternal acceptance-rejection levels and preschoolers’ social competence and emotion regulation skills
D Bayındır, G Güven, T Sezer, E Akşin Yavuz, E Yılmaz
Journal of Education and Learning 6, 2017
232017
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
O Ramazan, E Yılmaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (1), 332-349, 2017
222017
Self-esteem, hopelessness and communication skills in preschool teacher candidates: A mediation analysis
GU Balat, T Sezer, D Bayındır, E Yılmaz
SciencePark Science, Organization and Counseling, 2019
212019
48-72 aylık çocuklara yönelik sosyal problem çözme becerileri ölçeği’nin geliştirilmesi ve geçerlik-güvenirlik analizi
E Yılmaz, O Ural, G Güven
Kastamonu Education Journal 26 (3), 641-652, 2018
21*2018
Okul öncesi dönemde çocuğu olan annelerin kabul red düzeyleri ile sosyal davranış denetimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
O Ural, G Güven, K Azkeskin, T Sezer, E Yılmaz, E Akşin, D Bayındır
Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi 3, 2015
182015
Validity and Reliability of the DeMoulin Self Concept Developmental Scale for the 36 72 Month Old Children
R Zembat, N Kuru Turaşlı, G Güven, T Sezer, E Akşin, E Yılmaz, ...
Journal of Education and Training Studies 4, 2016
122016
Investigation of the relationship between attention skills and science process skills in children regarding external elements
G Güven, E Yılmaz
102020
8. sınıf öğrencilerine yönelik fen-matematik temalı bilim kampının değerlendirilmesi:“Gelin Tanış Olalım; Fen ve Matematiği Eğlenceli Kılalım!” projesi
C Abdioglu, E Yılmaz, M Çevik
OPUS International Journal of Society Researches 15 (22), 1031-1058, 2020
102020
Zekâ oyunlarının okul öncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreç ve dikkat becerilerine etkisinin incelenmesi
E Yılmaz, Y Yüzbaşıoğlu, N Hacıhatıroğlu
İstanbul Kültür Üniversitesi, 2022
82022
ANNELERİN ÇOCUĞUNU KABUL DÜZEYİ İLE ÇOCUKLARIN BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
EA Yavuz, G Güven, D Bayındır, T Sezer, E Yılmaz
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 16 (3), 1065-1081, 2016
52016
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE EBEVEYN ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ ÖZET
GU Balat, E Yılmaz
E-Journal of New World Sciences Academy 626, 2014
52014
Okul öncesi dönemdeki ikiz çocukların alıcı dil gelişimlerinin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi
E Yılmaz, K Tepeli, N Koçak
Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 161-173, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20