Follow
Demirali Yaşar Ergin
Demirali Yaşar Ergin
Other namesDemirali Ergin, Yaşar Ergin
Emekli Doç Dr.(Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi)
Verified email at trakya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Ölçeklerde Geçerlik ve Güvenirlik
DY Ergin
M.Ü.Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 125-148, 1995
3871995
Öğretmen-Veli İşbirliği İle İlkokul Öğrencilerinin Sınıf İçindeki İstenmeyen Davranışları Arasındaki İlişki
S Çayak, DY Ergin
Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama 6 (11), 59-77, 2015
70*2015
Çok Kültürlülük Ve Sosyal Uyum
DY Ergin, B Ermeğan
Uluslararası ICONTE 2011, 27-29 Nisan 2011 Antalya- Türkiye, 2011
412011
BİLİMSEL TUTUM VE DUYGUSAL ZEKA ARASINDAKİ İLİŞKİ
DY Ergin, MB Özgürol
Uluslararası ICONTE 2011, 27-29 Nisan 2011 Antalya- Türkiye, 2011
392011
EQ of gifted youths: A comparative study.
DY Ergin, E İşmen, N Özabacı
13.Biennial World Conference, World Council For Gifted and Talented Children …, 1999
36*1999
Kaynaştırma uygulamalarının başarısını etkileyen etmenler ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik Çalışmaları
E AHMETOĞLU, AM ÜNAL, DY ERGİN
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 6 (2), 2016
332016
Örnekleme türleri
DY Ergin
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (6 …, 1994
321994
Türkiye'de Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sorunları
İ Çelik, DY Ergin
ULEAD - 5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi – ICRE 2015. 08-10 …, 2015
282015
Developing the Scale of Classroom Management Skills
DY Ergin
Journal of Education and Training Studies 7 (4), 2019
252019
Örnekleme
DY Ergin
Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 3, 111-124, 1991
171991
Örneklemin temsil ediciliği
DY Ergin
Eğitim Bilimleri Dergisi, 73-95., 1992
141992
Environmental Awareness of Teacher Candidates
DY Ergin
World Journal of Education 9 (1), 2019
132019
EQ-NED Duygusal zekâ Ölçeği El Kitabı
DY Ergin, E İşmen, N Özabacı
İstanbul, 2000
122000
Özel bir kolejde yapılan imaj araştırması
DY Ergin
İstanbul: Kültür Koleji Yayınları, 1993
111993
Fine Arts Education with Distance Education in Pandemic Period
DY Ergin, A Gürbüz, G Sakarya
TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology 20 (3), 72-84, 2021
92021
Veli Beklentileri Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
DY Ergin, S Çayak
XI. IBANESS Kongreler Serisi International Balkan and Near Eastern Social …, 2019
82019
Veli Beklentileri Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
DY Ergin, S Çayak
BNEJSS Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2), 2019
82019
Metaphorical Perceptions of Candidate Mathematics Teachers on Mathematics and Mathematics Teaching
N Demirkol, DY Ergin
IV. IBANESS International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress …, 2017
8*2017
Günlük Yaşamdaki Fen Olaylarının Bilgi Temelli Yaklaşım Düzeylerinin Toplumsal Bazı Değişkenler Açışından İncelenmesi
İ Kılıç, T Ünal, DY Ergin
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2), 121-137, 2015
82015
Kaynaştırma Tutumları Ölçeği'nin Geliştirilmesi
DY Ergin
24. Ulusal Özel Eğitim Kongresi. 25-27 Eylül 2014, Trakya Üniversitesi, 2014
82014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20