Burak Kağan TEMİZ
Burak Kağan TEMİZ
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi
TAN Mustafa, AGBK TEMİZ
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (13), 89-101, 2003
3182003
Lise 1. sınıf fizik dersi programının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi
BK Temiz
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2001
1092001
Development and validation of a multiple format test of science process skills
BK Temiz, MF Taşar, M Tan
International Education Journal 7 (7), 1007-1027, 2006
752006
İlköğretim fen öğretim programında hedeflenen öğrenci kazanımlarının bilimsel süreç becerilerine göre sınıflandırılması
MF Taşar, BK Temiz, M Tan
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 1, 380-385, 2002
702002
Lise 1 Sınıf Öğrencilerinin Grafik Yorumlama Becerileri
B TEMİZ, M TAN
602009
İlköğretim fen öğretiminde temel bilimsel süreç becerileri
BK Temiz, M Tan
Eğitim ve Bilim 28 (127), 2003
442003
Fizik öğretiminde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesi
BK Temiz
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007
432007
Grafik çizme becerilerinin kontrol listesi ile ölçülmesi
B TEMİZ
372009
Science process skills of students having field dependent and field independent cognitive styles
M Mutlu, BK TEMIZ
Educational Research and Reviews 8 (11), 766-776, 2013
272013
The Sufficiency of The Numerical Questions in The ÖSS Examination in The Year 2003 on The Measurement of The Students Scientific Process Skills
U KANLI, B TEMİZ
182006
The importance and role of the science process skills in science teaching
M Tan, BK Temiz
Pamukkale University Journal of Education 1 (13), 89-101, 2003
182003
Students’ misconceptions about Newton's second law in outer space
BK Temiz, A Yavuz
European Journal of Physics 35 (4), 045004, 2014
162014
İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “vücudumuzda sistemler” ünitesindeki akademik başarı ve fene karşı tutumlarına örnek olay destekli 5E öğretim modelinin etkisi
B Temiz
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2010
162010
Ortaöğretim öğrencilerinin atmosferde meydana gelen bazı doğa olayları ile ilgili yanlış algılamaları
E Baysen, B Temiz, F Baysen, R Yağbasan
XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, 1979-1999, 2004
132004
Sözel bölüm öğretmen adaylarının fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının araştırılması
HŞ Kızılcık, BK Temiz, M Tan, ŞK İngeç
Eğitim ve Bilim 32 (146), 80-88, 2010
122010
Detecting interferences with iOS applications to measure speed of sound
A Yavuz, BK Temiz
Physics Education 51 (1), 015009, 2015
112015
Üniversite 1 Sınıf Öğrencilerinin Temel Fizik Laboratuvar Araçlarını Tanıma Bilgileri
B TEMİZ, U KANLI
11*2005
İlköğretim fen öğretim programının bilimsel süreç becerilerini geliştirmede hedefler, içerik ve eğitim durumları bakımından incelenmesi
MF Taşar, BK Temiz, M Tan
Bildiri ODTÜ 5, 2002
112002
Assessing science process skills in physics teaching
BK Temiz
Unpublished Doctorate Thesis, University of Gazi, 2007
102007
LİSE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEĞİŞKENLERİ BELİRLEME ve HİPOTEZ KURMA BECERİLERİ
BK Temiz, TAN Mustafa
Kastamonu Eğitim Dergisi 17 (1), 195-202, 2009
92009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20