Burak Kağan TEMİZ
Burak Kağan TEMİZ
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Lise 1. sınıf fizik dersi programının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi
BK Temiz
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2001
972001
Development and validation of a multiple format test of science process skills
BK Temiz, MF Taşar, M Tan
International Education Journal 7 (7), 1007-1027, 2006
712006
İlköğretim fen öğretim programında hedeflenen öğrenci kazanımlarının bilimsel süreç becerilerine göre sınıflandırılması
MF Taşar, BK Temiz, M Tan
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 1, 380-385, 2002
632002
Lise 1
BK Temiz, M Tan
Sınıf Fizik Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini …, 2001
492001
Fizik öğretiminde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesi
BK Temiz
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007
412007
İlköğretim fen öğretiminde temel bilimsel süreç becerileri
BK Temiz, M Tan
Eğitim ve Bilim 28 (127), 2003
382003
Grafik çizme becerilerinin kontrol listesi ile ölçülmesi
BK Temiz, M Tan
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 27, 71-83, 2009
342009
Science process skills of students having field dependent and field independent cognitive styles
M Mutlu, BK TEMIZ
Educational Research and Reviews 8 (11), 766-776, 2013
192013
İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “vücudumuzda sistemler” ünitesindeki akademik başarı ve fene karşı tutumlarına örnek olay destekli 5E öğretim modelinin etkisi
B Temiz
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2010
162010
The sufficiency of the numerical questions in the OSS examination in the year 2003 on the measurement of the students’ scientific process skills
U Kanlı, BK Temiz
Eğitim ve Bilim Dergisi 31 (140), 62-67, 2006
162006
The importance and role of the science process skills in science teaching
M Tan, BK Temiz
Pamukkale University Journal of Education 1 (13), 89-101, 2003
162003
Ortaöğretim öğrencilerinin atmosferde meydana gelen bazı doğa olayları ile ilgili yanlış algılamaları
E Baysen, B Temiz, F Baysen, R Yağbasan
XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, 1979-1999, 2004
122004
Students’ misconceptions about Newton's second law in outer space
BK Temiz, A Yavuz
European Journal of Physics 35 (4), 045004, 2014
112014
İlköğretim fen öğretim programının bilimsel süreç becerilerini geliştirmede hedefler, içerik ve eğitim durumları bakımından incelenmesi
MF Taşar, BK Temiz, M Tan
Bildiri ODTÜ 5, 2002
112002
Detecting interferences with iOS applications to measure speed of sound
A Yavuz, BK Temiz
Physics Education 51 (1), 015009, 2015
92015
Sözel bölüm öğretmen adaylarının fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının araştırılması
HŞ Kızılcık, BK Temiz, M Tan, ŞK İngeç
Eğitim ve Bilim 32 (146), 80-88, 2010
92010
Assessing science process skills in physics teaching
BK Temiz
Unpublished Doctorate Thesis, University of Gazi, 2007
92007
İlköğretim Fen Öğretiminde Bütünleyici Bilimsel Süreç Becerileri
BK Temiz, M Tan
Çağdaş Eğitim 296, 34-40, 2003
92003
Üniversite 1
BK Temiz, U Kanlı
Sınıf Öğrencilerinin TemelFizik Laboratuvar Araçlarını Tanıma Bilgileri …, 2005
8*2005
Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Bilimsel Hatalar ve Kavram Yanılgıları
B Güneş
Ankara: Gazi Kitabevi, 2005
82005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20