Burak Kağan TEMİZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Lise 1. sınıf fizik dersi programının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi
BK Temiz
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2001
992001
Development and validation of a multiple format test of science process skills
BK Temiz, MF Taşar, M Tan
International Education Journal 7 (7), 1007-1027, 2006
682006
İlköğretim fen öğretim programında hedeflenen öğrenci kazanımlarının bilimsel süreç becerilerine göre sınıflandırılması
MF Taşar, BK Temiz, M Tan
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 1, 380-385, 2002
622002
Lise 1
BK Temiz, M Tan
Sınıf Fizik Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini …, 2001
442001
Fizik öğretiminde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesi
BK Temiz
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007
422007
İlköğretim fen öğretiminde temel bilimsel süreç becerileri
BK Temiz, M Tan
Eğitim ve Bilim 28 (127), 2003
362003
Grafik çizme becerilerinin kontrol listesi ile ölçülmesi
BK Temiz, M Tan
Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 27, 71-83, 2009
342009
Science process skills of students having field dependent and field independent cognitive styles
M Mutlu, BK Temiz
Educational Research and Reviews 8 (11), 766, 2013
182013
The importance and role of the science process skills in science teaching
M Tan, BK Temiz
Pamukkale University Journal of Education 1 (13), 89-101, 2003
172003
İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “vücudumuzda sistemler” ünitesindeki akademik başarı ve fene karşı tutumlarına örnek olay destekli 5E öğretim modelinin etkisi
B Temiz
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2010
162010
The sufficiency of the numerical questions in the OSS examination in the year 2003 on the measurement of the students’ scientific process skills
U Kanlı, BK Temiz
Eğitim ve Bilim Dergisi 31 (140), 62-67, 2006
152006
Students’ misconceptions about Newton's second law in outer space
BK Temiz, A Yavuz
European Journal of Physics 35 (4), 045004, 2014
112014
Sözel bölüm öğretmen adaylarının fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının araştırılması
HŞ Kızılcık, BK Temiz, M Tan, ŞK İngeç
Eğitim ve Bilim 32 (146), 80-88, 2010
102010
Assesing Science Process Skills in Physics Teaching
BK Temiz
Retrieved September 28, 2012, 2007
102007
Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu: Bilimsel Hatalar ve Kavram Yanılgıları
B Güneş
Ankara: Gazi Kitabevi, 2005
102005
Ortaöğretim öğrencilerinin atmosferde meydana gelen bazı doğa olayları ile ilgili yanlış algılamaları
E Baysen, B Temiz, F Baysen, R Yağbasan
XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, 1979-1999, 2004
102004
İlköğretim Fen Öğretiminde Bütünleyici Bilimsel Süreç Becerileri
BK Temiz, M Tan
Çağdaş Eğitim 296, 34-40, 2003
92003
Detecting interferences with iOS applications to measure speed of sound
A Yavuz, BK Temiz
Physics Education 51 (1), 015009, 2015
82015
Üniversite 1. Sınıf öğrencilerinin temel fizik laboratuar araçlarını tanıma bilgileri
KB Temiz, U Kanlı
Milli Eğitim Dergisi 168, 2005
8*2005
LİSE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEĞİŞKENLERİ BELİRLEME ve HİPOTEZ KURMA BECERİLERİ
BK Temiz, TAN Mustafa
Kastamonu Eğitim Dergisi 17 (1), 195-202, 2009
72009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20