Burak Kağan TEMİZ
Title
Cited by
Cited by
Year
Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi
TAN Mustafa, AGBK TEMİZ
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (13), 89-101, 2003
3242003
Lise 1. sınıf fizik dersi programının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi
BK Temiz
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2001
1122001
Development and validation of a multiple format test of science process skills
BK Temiz, MF Taşar, M Tan
International Education Journal 7 (7), 1007-1027, 2006
792006
İlköğretim fen öğretim programında hedeflenen öğrenci kazanımlarının bilimsel süreç becerilerine göre sınıflandırılması
MF Taşar, BK Temiz, M Tan
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 1, 380-385, 2002
732002
Lise 1 Sınıf Öğrencilerinin Grafik Yorumlama Becerileri
B TEMİZ, M Tan
652009
Fizik öğretiminde öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesi
BK Temiz
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2007
422007
İlköğretim fen öğretiminde temel bilimsel süreç becerileri
BK Temiz, M Tan
Eğitim ve Bilim 28 (127), 2003
422003
Grafik çizme becerilerinin kontrol listesi ile ölçülmesi
B TEMİZ
382009
Science process skills of students having field dependent and field independent cognitive styles
M Mutlu, BK TEMIZ
Educational Research and Reviews 8 (11), 766-776, 2013
282013
The importance and role of the science process skills in science teaching
M Tan, BK Temiz
Pamukkale University Journal of Education 1 (13), 89-101, 2003
222003
İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin “vücudumuzda sistemler” ünitesindeki akademik başarı ve fene karşı tutumlarına örnek olay destekli 5e öğretim modelinin etkisi
B Temiz
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri …, 2010
202010
The Sufficiency of The Numerical Questions in The ÖSS Examination in The Year 2003 on The Measurement of The Students Scientific Process Skills
U KANLI, B TEMİZ
202006
Students’ misconceptions about Newton's second law in outer space
BK Temiz, A Yavuz
European Journal of Physics 35 (4), 045004, 2014
182014
Ortaöğretim öğrencilerinin atmosferde meydana gelen bazı doğa olayları ile ilgili yanlış algılamaları
E Baysen, B Temiz, F Baysen, R Yağbasan
XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, 1979-1999, 2004
122004
İlköğretim fen öğretim programının bilimsel süreç becerilerini geliştirmede hedefler, içerik ve eğitim durumları bakımından incelenmesi
MF Taşar, BK Temiz, M Tan
Bildiri ODTÜ 5, 2002
122002
Detecting interferences with iOS applications to measure speed of sound
A Yavuz, BK Temiz
Physics Education 51 (1), 015009, 2015
112015
Sözel bölüm öğretmen adaylarının fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının araştırılması
HŞ Kızılcık, BK Temiz, M Tan, ŞK İngeç
Eğitim ve Bilim 32 (146), 80-88, 2010
112010
Üniversite 1 Sınıf Öğrencilerinin Temel Fizik Laboratuvar Araçlarını Tanıma Bilgileri
B TEMİZ, U KANLI
10*2005
İlköğretim Fen Öğretiminde Bütünleyici Bilimsel Süreç Becerileri
B TEMİZ, M TAN
102003
LİSE 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DEĞİŞKENLERİ BELİRLEME ve HİPOTEZ KURMA BECERİLERİ
BK Temiz, TAN Mustafa
Kastamonu Eğitim Dergisi 17 (1), 195-202, 2009
92009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20