Akın Akıncıoğlu
Akın Akıncıoğlu
agri.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Discovery of potent carbonic anhydrase and acetylcholine esterase inhibitors: novel sulfamoylcarbamates and sulfamides derived from acetophenones
A Akıncıoğlu, H Akıncıoğlu, İ Gülçin, S Durdagi, CT Supuran, S Göksu
Bioorganic & medicinal chemistry 23 (13), 3592-3602, 2015
1172015
Synthesis, Antioxidant, and Antiacetylcholinesterase Activities of Sulfonamide Derivatives of Dopamine‐R elated Compounds
H Göçer, A Akıncıoğlu, N Öztaşkın, S Göksu, İ Gülçin
Archiv der Pharmazie 346 (11), 783-792, 2013
1152013
Carbonic anhydrase and acetylcholinesterase inhibitory effects of carbamates and sulfamoylcarbamates
H Göçer, A Akincioğlu, S Göksu, İ Gülçin, CT Supuran
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry 30 (2), 316-320, 2015
1112015
Novel sulfamides as potential carbonic anhydrase isoenzymes inhibitors
A Akıncıoğlu, Y Akbaba, H Göçer, S Göksu, İ Gülçin, CT Supuran
Bioorganic & medicinal chemistry 21 (6), 1379-1385, 2013
1082013
Carbonic anhydrase inhibitory properties of novel benzylsulfamides using molecular modeling and experimental studies
S Göksu, A Naderi, Y Akbaba, P Kalın, A Akıncıoğlu, I Gülçin, S Durdagi, ...
Bioorganic chemistry 56, 75-82, 2014
1012014
Carbonic anhydrase inhibitory properties of novel sulfonamide derivatives of aminoindanes and aminotetralins
Y Akbaba, A Akıncıoğlu, H Göçer, S Göksu, İ Gülçin, CT Supuran
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry 29 (1), 35-42, 2014
932014
Novel sulphamides and sulphonamides incorporating the tetralin scaffold as carbonic anhydrase and acetylcholine esterase inhibitors
A Akıncıoğlu, M Topal, İ Gülçin, S Göksu
Archiv der Pharmazie 347 (1), 68-76, 2014
892014
The synthesis of novel sulfamides derived from β-benzylphenethylamines as acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase and carbonic anhydrase enzymes inhibitors
A Akıncıoğlu, E Kocaman, H Akıncıoğlu, RE Salmas, S Durdagi, İ Gülçin, ...
Bioorganic Chemistry 74, 238-250, 2017
472017
Carbonic anhydrase inhibitory properties of phenolic sulfonamides derived from dopamine related compounds
H Göcer, A Akıncıoğlu, S Göksu, İ Gülçin
Arabian Journal of Chemistry 10 (3), 398-402, 2017
442017
Synthesis of novel sulfamides incorporating phenethylamines and determination of their inhibition profiles against some metabolic enzymes
K Aksu, H Akıncıoğlu, A Akıncıoğlu, S Göksu, F Tümer, İ Gülçin
Archiv der Pharmazie, 1800150, 2018
182018
Carbonic Anhydrase Isoenzymes I and II (hCA I and II) Inhibitory Effects of Some Carbamates And Sulfamoylcarbamates
H AKINCIOĞLU, A AKINCIOĞLU, S GÖKSU, İ GÜLÇIN
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES …, 2018
2018
Design and synthesis of Novel Benzylurea Derivatives Asanticholinergic Agents
A AKINCIOĞLU, H AKINCIOĞLU, S GÖKSU, İ GÜLÇİN
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL & APPLIED SCIENCES …, 2018
2018
Dopamin Türevi Fenolik Sülfonamidlerin Sentezi ve Antioksidan Kapasitelerinin Belirlenmesi
H GÖÇER, A AKINCIOĞLU, N ÖZTAŞKIN, S GÖKSU, İ GÜLÇİN
Ladostigil ve Rivastigmin Analoğu Bazı YeniBenzilAminlerin Sentezi
ES Bastem, A Akıncıoğlu, A Maraş, S Göksu
Synthesis of Some Novel Sulfamide Derivatives of Dopamine Analogue
A Akıncıoğlu, S Göksu
The First Synthesis of Sulfamide Derivatives of Dopamine-like Compounds
Y Akbaba, A Akıncıoğlu, S Göksu
Dopamin Benzeri Maddelerin Sülfamid Türevlerinin ilk Sentezi
Y Akbaba, A Akıncıoğlu, S Göksu
Dopamin ve Rotigotin Analogları 2-Amino-6, 7-dimetoksiindan ve 2-Amino-7, 8-dimetoksi-1, 2, 3, 4-tetrahidronaftalin’nin Sentezi ve Asimetrik Ayırmaları
A Akıncıoğlu, L Polat, S Göksu
Potansiyel İnsan Eritrosit Karbonik Anhidraz İzoenzimleri (hCA-I ve II) İnhibitörü Olarak Bazı Sülfamit Türevleri
P Kalın, A Naderi, Y Akbaba, A Akıncıoğlu, S Göksu, İ Gülçin
Synthesis and the Asymmetric Resolution of Dopamine and Rotigotine Analogues 2-Amino-6, 7-dimethoxyindane and 2-Amino-7, 8-dimethoxy-1, 2, 3, 4-tetrahydronaphthalene
A Akıncıoğlu, L Polat, S Göksu
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20