Serkan Sipahi
Serkan Sipahi
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Otel iç mekânlarında enerji kullanımı açısından sürdürülebilirlik: Antalya örneği
S Sipahi
Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü …, 2013
52013
İç Mimarlık Lisans Eğitimi, Dersler ve Sürdürülebilirlik
S SIPAHI, A Torun
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 8, 31-44, 2019
2019
Otel Yapılarında Sürdürülebilir Yaklaşımlar ve Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri
S SIPAHI, F TAVŞAN
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 8, 20-30, 2019
2019
Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik: Trabzon Çömlekçi Mahallesi Örneği
S Sipahi, C Tavşan
Online Journal of Art and Design 7 (4), 94-103, 2019
2019
Türkiye’de Mimarlık Alanında Antropometrik Veri Bankası Oluşturmaya Yönelik Bir Bakış Açısı: Caesar Projesi
S Sipahi, Ş Ertaş
Art-e Sanat Dergisi 12 (23), 167-184, 2019
2019
The Impact of the Eras and Varieties of Kufic art, on the Placement of Kufic in Architectural Design
C Tavsan, S Sipahi
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 4 (11 …, 2017
2017
Types of architectural structures and the use of smart materials
C Tavşan, S Sipahi
AIP Conference Proceedings 1858 (1), 040003, 2017
2017
AWARENESS TOWARDS ECOLOGY IN DESIGN EDUCATION
S Sipahi, AE Dinçer, F Tavşan, Y Turcan
New Trends on Global Education Conference, 2012
2012
In Technological Development Framework, Effects of Artificial Intelligence and Virtual Reality to Spaces: Interactive Architecture
C TAVŞAN, F TAVŞAN, S SİPAHİ
Electric-Electronic Pictogram Using in the Building Elements
C TAVŞAN, F TAVŞAN, S SİPAHİ
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–10