Serkan SIPAHI
Serkan SIPAHI
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Otel iç mekanlarında enerji kullanımı açısından sürdürülebilirlik: Antalya örneği
S Sipahi
Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, 2013
92013
Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik: Trabzon Çömlekçi Mahallesi Örneği
S Sipahi, C Tavşan
Online Journal of Art and Design 7 (4), 94-103, 2019
42019
Otel Yapılarında Sürdürülebilir Yaklaşımlar ve Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri
S Sipahi, F Tavşan
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 8, 20-30, 2019
3*2019
MİMARİDE KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAYA YÖNELİK UYGULAMALI BİR DERS DENEYİMİ
N KULÖZÜ UZUNBOY, S SİPAHİ
Journal of International Social Research 13 (73), 2020
12020
İç Mimarlık Lisans Eğitimi, Dersler ve Sürdürülebilirlik
S SIPAHI, A Torun
Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi 8, 31-44, 2019
12019
Types of architectural structures and the use of smart materials
C Tavşan, S Sipahi
AIP Conference Proceedings 1858 (1), 040003, 2017
12017
SERPENTİNE PAVİLYONLARININ STRÜKTÜR TASARIMINI ETKİLEYEN DİNAMİKLERİN İRDELENMESİ Özet
C TAVŞAN, S DİNÇER, S SİPAHİ, F TAVŞAN
2021
Social sustainability of cultural heritage: Erzurum great mosque (Atabey mosque)
S İsmailoglu, S Sipahi
Open House International, 2021
2021
İç Mekân Tasarımı Lisans Eğitiminde Öğrenim Çıktıları ve Akreditasyon
S Sipahi, A Torun
ATLAS JOURNAL 7 (38), 1454-1472, 2021
2021
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YAŞAM MERKEZİNİN KARŞILAŞTIRMALI MEKANSAL İNCELEMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
S SİPAHİ, S İSMAİLOĞLU, A TORUN
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 11 (2), 687-707, 2021
2021
A study on reducing the carbon footprint of architectural buildings based on their materials under the guidance of eco-design strategies
S Sipahi, N Kulözü-Uzunboy
Clean Technologies and Environmental Policy 23 (3), 991-1005, 2021
2021
Otel Odaları İçin Bir Eko Mobilya Model Önerisi
S SİPAHİ, F TAVŞAN
Online Journal of Art and Design 9 (1), 2021
2021
OTEL YAPILARINDA KONAKLAMA TİPLERİ, YILDIZ SİSTEMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ACCOMMODATION TYPES, STAR SYSTEM AND SUSTAINABILITY IN HOTEL BUILDINGS
S SİPAHİ, İC YALÇIN
Journal of International Social Research 13 (75), 2020
2020
Türkiye’de Mimarlık Alanında Antropometrik Veri Bankası Oluşturmaya Yönelik Bir Bakış Açısı: Caesar Projesi
S Sipahi, Ş Ertaş
Art-e Sanat Dergisi 12 (23), 167-184, 2019
2019
The Impact of the Eras and Varieties of Kufic art, on the Placement of Kufic in Architectural Design
C Tavsan, S Sipahi
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 4 (11 …, 2017
2017
AWARENESS TOWARDS ECOLOGY IN DESIGN EDUCATION
S Sipahi, AE Dinçer, F Tavşan, Y Turcan
New Trends on Global Education Conference, 2012
2012
In Technological Development Framework, Effects of Artificial Intelligence and Virtual Reality to Spaces: Interactive Architecture
C TAVŞAN, F TAVŞAN, S SİPAHİ
Electric-Electronic Pictogram Using in the Building Elements
C TAVŞAN, F TAVŞAN, S SİPAHİ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18