Takip et
Ozlem Gokkurt
Ozlem Gokkurt
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
ikcu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Perspectives on… an evaluation of faculty use of the digital library at Ankara university, Turkey
D Atilgan, OG Bayram
The journal of academic librarianship 32 (1), 86-93, 2006
95*2006
Atıf verisi (citation data) ve enformetrik yasalar: Türk kütüphanecilik literatüründeki doktora tezleri üzerinde bir uygulama
ÖG Bayram
Türk Kütüphaneciliği 12 (1), 21-32, 1998
461998
WoS ve Scopus veri tabanlarının karşılaştırması
B Karasözen, ÖG Bayram, BU Zan
Türk Kütüphaneciliği 25 (2), 238-260, 2011
402011
1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi
B Karasözen, ÖG Bayram, BU Zan
Türk Kütüphaneciliği 23 (1), 4-21, 2009
382009
Efficiency of electronic records management systems: Turkey and example of Ministry of Development
H Demirtel, ÖG Bayram
Procedia-Social and Behavioral Sciences 147, 189-196, 2014
362014
Citation indeks ve citation analizi: Enformetrik bir model çalışması
Ö Gökkurt
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997
361997
Enformetri, Bradford Yasası ve citation indeks
Ö Gökkurt
Türk Kütüphaneciliği 8 (1), 26-30, 1994
311994
Elektronik belge yönetimi ve arşivleme sistemi: Geçiş süreci ve uygulama yönetimi
F Özdemirci, ÖG Bayram, M Torunlar, S Saraç, B Yalçınkaya
Ankara, Ankara Üniversitesi, 2013
232013
Bilginin dört metrisi: Bibliyometri (bibliometrics), enformetri (informetrics), bilimetri (scientometrics) ve librametri (librametrics)
Ö Gökkurt
F. Özdemirci ve Y. Kayan (Yay. haz.), Prof. Dr. Berin Yurdadoğ’a Armağan …, 1994
191994
Comparison of the WoS and scopus databases
B Karasözen, ÖG Bayram, BU Zan
Türk Kütüphaneciliği 25 (2), 238-260, 2011
152011
Effect of ICT on information sharing in enterprises: The case of Ministry of Development
ÖG Bayram, H Demirtel
Volume One, 94, 2014
92014
Elektronik belge yönetim sistemlerinin verimliliğe katkısı: Kalkınma Bakanlığı örneği
H Demirtel, ÖG Bayram
Bilgi Dünyası 15 (1), 91-101, 2014
92014
ULUSAL STRATEJİLER ÇERÇEVESİNDE BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİK EYLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
SÖ GÖKKURT, H DEMİRTEL
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 57 (1), 226-256, 2017
82017
Approaches of e-records management in e-state transformation process in Turkey
F Özdemirci, Ö Bayram
Best Practices for the Knowledge Society. Knowledge, Learning, Development …, 2009
72009
Bilgi merkezlerinde pazarlama ve halkla ilişkiler
Ö Gökkurt
Düşünceler,(9) 2 (5), 1993
71993
Enformetrinin istatistiksel temeli: Vardamlı (inferential) istatistik teknikler
Ö Gökkurt
Türk Kütüphaneciliği 6 (1), 18-21, 1992
71992
Commodification of knowledge communication mediums: from library to social media
Eİ Keloğlu-İşler, ÖG Bayram
Procedia-Social and Behavioral Sciences 147, 550-553, 2014
62014
Atıf verisi (citation data) ve enformetrik yasalar: Türk kütüphanecilik literatüründe doktora tezleri üzerine bir uygulama
Ö Gökkurt
Türk Kütüphaneciliği 12 (1), 21-32, 1998
61998
Enformetri (informetrics): Bir tanıtım denemesi
Ö Gökkurt
Yay. Haz. HS Keseroğlu. Kütüphane-Enformasyon-Arşiv Alanında Yeni …, 1991
61991
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİSYENLERİNİN AKADEMİK SOSYAL AĞLARI 1 KULLANIM DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
D Işık, ÖG Demirtel
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 11 (2), 60-71, 2020
52020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20