Ozlem Gokkurt
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Perspectives on… An Evaluation of Faculty Use of the Digital Library at Ankara University, Turkey
D Atilgan, OG Bayram
The Journal of Academic Librarianship 32 (1), 86-93, 2006
80*2006
Citation” indeks ve citation analizi: Enformetrik bir model çalışması
Ö Gökkurt
Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara, 1997
361997
Atıf verisi (citation data) ve enformetrik yasalar: Türk kütüphanecilik literatüründeki doktora tezleri üzerinde bir uygulama
ÖG Bayram
Türk Kütüphaneciliği 12 (1), 21-32, 1998
301998
1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi
B Karasözen, ÖG Bayram, U Burcu
Türk Kütüphaneciliği 23 (1), 4-21, 2009
282009
1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi
B Karasözen, ÖG Bayram, U Burcu
Türk Kütüphaneciliği 23 (1), 4-21, 2009
282009
Enformetri, Bradford Yasası ve citation indeks
Ö Gökkurt
Türk Kütüphaneciliği 8 (1), 26-30, 1994
251994
Enformetri, Bradford Yasası ve citation indeks
Ö Gökkurt
Türk Kütüphaneciliği 8 (1), 26-30, 1994
251994
Efficiency of electronic records management systems: Turkey and example of Ministry of Development
H Demirtel, ÖG Bayram
Procedia-Social and Behavioral Sciences 147, 189-196, 2014
182014
Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi Geçiş Süreci ve Uygulama Yönetimi
F Özdemirci, Ö Gökkurt, M Torunlar, S Saraç, B Yalçınkaya
162013
WoS ve Scopus veri tabanlarının karşılaştırması
B Karasözen, ÖG Bayram, U Burcu
Türk Kütüphaneciliği 25 (2), 238-260, 2011
152011
Bilginin dört metrisi: Bibliyometri (bibliometrics), enformetri (informetrics), bilimetri (scientometrics) ve librametri (librametrics)
Ö Gökkurt
F. Özdemirci ve Y. Kayan (Yay. haz.), Prof. Dr. Berin Yurdadoğ’a Armağan …, 1994
151994
Elektronik belge yönetim sistemlerinin verimliliğe katkısı: Kalkınma Bakanlığı örneği
H Demirtel, ÖG Bayram
Bilgi Dünyası 15 (1), 91-101, 2014
92014
Effect of ICT on information sharing in enterprises: The case of Ministry of Development
ÖG Bayram, H Demirtel
Volume One, 94, 2014
82014
Bilgi merkezlerinde pazarlama ve halkla ilişkiler
Ö Gökkurt
Düşünceler,(9), 2-5, 1993
71993
Enformetrinin istatistiksel temeli: Vardamlı (inferential) istatistik teknikler
Ö Gökkurt
Türk Kütüphaneciliği 6 (1), 18-21, 1992
71992
Commodification of Knowledge Communication Mediums: From Library to Social Media
Eİ Keloğlu-İşler, ÖG Bayram
Procedia-Social and Behavioral Sciences 147, 550-553, 2014
62014
Comparison of the WOS and Scopus Database
B Karasozen, O Bayram, BU Zan
Turk Kutuphaneciligi 25 (2), 238-260, 2011
52011
Enformetri (informetrics): Bir tanıtım denemesi
Ö Gökkurt
Yay. Haz. HS Keseroğlu. Kütüphane-Enformasyon-Arşiv Alanında Yeni …, 1991
51991
Ulusal stratejiler çerçevesinde birlikte çalışabilirlik eylemlerinin değerlendirilmesi
SÖ GÖKKURT, H Demirtel
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 57 (1), 2017
42017
Approaches of e-records management in e-state transformation process in Turkey
F Özdemirci, ÖG Bayram
World Summit on Knowledge Society, 395-403, 2009
42009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20