Follow
Ferhat Karakaya
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of demographic features to middle school students’ attitude towards FeTeMM (STEM)
F Karakaya, SS Avgın
İnternational Journal of Human Sciences 13 (3), 4188-4198, 2016
1112016
Teachers’ Views towards the Effects of Covid-19 Pandemic in the Education Process in Turkey
F Karakaya, M Adıgüzel, G Üçüncü, O Çimen, M Yılmaz
Participatory Educational Research 8 (2), 17-30, 2021
872021
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN-TEKNOLOJİ-MÜHENDİSLİKMATEMATİK (FeTeMM) MESLEKLERİNE OLAN İLGİLERİ
F Karakaya, SS Avgın, M Yılmaz
Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 3 (1), 36-53, 2018
802018
STEM education awareness of pre-service science teachers.
B Tekerek, F Karakaya
International Online Journal of Education and Teaching 5 (2), 348-359, 2018
762018
Fen bilimleri öğretmenlerinin STEM yaklaşımına yönelik farkındalıkları
F Karakaya, A Ünal, O Çimen, M Yılmaz
Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi (JRES) 5 (1), 124-138, 2018
72*2018
Investigation of the Views of Biology Teachers on Distance Education during the COVID-19 Pandemic
F Karakaya, S Arık, O Çimen, M Yılmaz
Journal of Education in Science, Environment and Health 6 (4), 246-258, 2020
552020
Covid-19 pandemi sürecinde uygulanan uzaktan eğitim hakkında ortaöğretim öğrencilerinin görüşlerinin belirlenmesi
S Arık, F Karakaya, O Çimen, M Yılmaz
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 41 (2), 631-659, 2021
422021
7. sınıf fen bilimleri ders kitabı biyoloji konularının bilimsel içerik incelemesi
M Yılmaz, E Gündüz, O Çimen, F Karakaya
Turkish Journal of Education 6 (3), 128-142, 2017
38*2017
İlkokul Öğrencilerinin STEM Etkinlikleri Hakkında Görüşlerinin Belirlenmesi: 4. Sınıf Örneği
F Karakaya, H Yantırı, G Yılmaz, M Yılmaz
Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (13), 1-14, 2019
35*2019
EXAMINATION OF TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE (TPACK) SELF-EFFICACY FOR PRE-SERVICE SCIENCE TEACHERS ON MATERIAL DEVELOPMENT
F Karakaya, M Yazıcı
European Journal of Education Studies 3 (3), 252-270, 2017
302017
Examining of biology subjects in the science textbook for grade 7 regarding scientific content
M Yılmaz, E Gündüz, O Çimen, F Karakaya
Turkish Journal of 6 (3), 2017
272017
Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Öğrenmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi
F Karakaya, SS Avgın, M Yılmaz
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15 (2), 359-374, 2018
262018
FEN LİSESİ ÖĞRETMENLERİNİN TEOG VE LGS SİSTEMLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
F Karakaya, AE Bulut, M Yılmaz
Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (1), 116-126, 2020
252020
Environmental Ethics Awareness of Teachers
F Karakaya, M Yılmaz
International Electronic Journal of Environmental Education 7 (2), 105-115, 2017
252017
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Etik Tutumlarının İncelenmesi
F Karakaya, SS Avgın, M Yılmaz
Başkent University Journal of Education 5 (2), 225-232, 2018
202018
Investigation of teacher science discipline self-confidence about their technological pedagogical content knowledge (tpack)
F Karakaya, SS Avgin
European Journal of Education Studies 2 (9), 1-20, 2016
192016
Ortaokul Öğretmenlerinin Türkiye’deki Merkezi Sınavlara Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
F Karakaya, S Arık, O Çimen, M Yılmaz
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2), 352-372, 2019
162019
Ortaokul öğrencilerinin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) mesleklerine yönelik ilgi düzeyleri
F Karakaya
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017
162017
An investigation on undergraduate programs of teacher training regarding 21th century skills: Example of elementary mathematics and science
B Tekerek, F Karakaya, M Tekerek
EDUCCON2018, 71-75, 2018
152018
SEKİZİNCİ SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABINDAKİ BİYOLOJİ KONULARININ BİLİMSEL İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ
M Yılmaz, E Gündüz, G Üçüncü, F Karakaya, O Çimen
Anadolu Öğretmen Dergisi 2 (2), 1-16, 2018
142018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20