Takip et
Sultan Yavuz Eroğlu
Sultan Yavuz Eroğlu
alparslan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
İşitme Engelli Öğrencilerin Spor Yapma Değişkenine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı ile Yaşam Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi.
SY EROĞLU, M ACET
Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences 9 (2), 2017
252017
Spor yapan bireylerin sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısının incelenmesi
A TÜRKER, ER Yusuf, SY EROĞLU, A ŞENTÜRK, M DURMAZ
Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi 2 (1), 8-15, 2018
242018
Takım ve bireysel sporlarla ilgilenen sporcuların spor yaralanması kaygı durumlarının incelenmesi
M KARAYOL, SY EROĞLU
Spor Eğitim Dergisi 4 (1), 137-144, 2020
212020
Career Planning Scale of Students Studied in Sports Sciences (CPS): Validity and Reliability Study.
SY Eroglu, E Eroglu
International Journal of Progressive Education 16 (3), 123-131, 2020
102020
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerinin bölüm ve sınıf değişkenlerine göre incelenmesi
SY EROĞLU, E EROĞLU, V EKİNCİ
Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Çalışmaları 1 (1), 1-7, 2019
92019
ADAPTION OF THE SPECTATOR-BASED SPORTS TEAM REPUTATION INTO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
SY EROĞLU, E EROĞLU
82021
Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki etik ve mesleki motivasyon durumlarının incelenmesi: Muş İli Örneği
M Karayol, SY Eroğlu
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 655-664, 2020
82020
Üniversite spor takımlarında oynayan öğrencilerin anksiyete ve spora özgü başarı motivasyonu düzeylerinin incelenmesi
SY EROĞLU, E EROĞLU
Türkiye Spor Bilimleri Dergisi 3 (2), 88-96, 2019
72019
CAREER PLANNING LEVELS: A STUDY ON STUDENTS of PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL
SY EROĞLU
5*2020
Hakemlerin ahlaki olgunluk ve empati düzeylerinin karar verme stillerine etkisinin incelenmesi
S Yavuz Eroğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
42018
The Necessity of Social Entrepreneurship Levels of Teacher Candidates: Physical Education and Sports.
E Eroglu, SY Eroglu
African Educational Research Journal 8 (2), 233-238, 2020
22020
Hakemlerin ahlaki olgunluk ve empati düzeylerinin karar verme stillerine etkisi
SY EROĞLU, S KARAKUŞ
Akademisyen Kitabevi, 2020
22020
Investigation of Relationships between Self-Efficacy and Scientific Epistemological Beliefs of Students in Physical Education and Sports.
SY Eroglu, M Karayol
Asian Journal of Education and Training 6 (1), 93-98, 2020
22020
KÜRESEL VATANDAŞLIĞIN SALDIRGANLIĞA ETKİSİ: SEYİRCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
SY EROĞLU, S KARAKUŞ
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (15), 152-169, 2020
12020
Investigating BMI, fatphobia and dietary habits of individuals going to the gym
E Eroğlu, SY Eroğlu
12020
Analyzing life quality and social appearance anxiety levels of hearing-impaired students according to exercise variables.
SY Eroğlu, M Acet
Türkiye Klinikleri Spor Bilİmlerİ 9 (2), 65-70, 2017
12017
SPORDA İLETİŞİMİN TOPLUM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
S Yavuz Eroğlu
Egzersiz ve Toplum Sağlığı - 2 2, 27-33, 2023
2023
Ekstrem Sporu Yapan Bireylerin Risk Alma ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi
SY EROĞLU, E EROĞLU, Ö Berkay
International Journal of Holistic Health, Sports and Recreation 1 (1), 39-49, 2022
2022
SPOR ÖRGÜTLERİNDE KIRIK CAMLAR TEORİSİNİN İNCELENMESİ
S Yavuz Eroğlu, M Can Koç, E Eroğlu
International Journal of Eurasia Social Sciences 13 (49), 1145-1151, 2022
2022
EXAMINATION OF CAREER MANAGEMENT LEVELS OF EMPLOYEES IN SPORTS ORGANIZATIONS
SY EROGLU, E EROGLU
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20