Takip et
Sultan Yavuz Eroğlu
Sultan Yavuz Eroğlu
alparslan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Spor yapan bireylerin sosyal görünüş kaygısı ve benlik saygısının incelenmesi
A Türker, Y Er, SY Eroğlu, A Şentürk, M Durmaz
Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi 2 (1), 8-15, 2018
292018
İşitme Engelli Öğrencilerin Spor Yapma Değişkenine Göre Sosyal Görünüş Kaygısı ile Yaşam Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi.
SY EROĞLU, M ACET
Turkiye Klinikleri Journal of Sports Sciences 9 (2), 2017
282017
Takım ve bireysel sporlarla ilgilenen sporcuların spor yaralanması kaygı durumlarının incelenmesi
M KARAYOL, SY EROĞLU
Spor Eğitim Dergisi 4 (1), 137-144, 2020
252020
Career Planning Scale of Students Studied in Sports Sciences (CPS): Validity and Reliability Study.
SY Eroglu, E Eroglu
International Journal of Progressive Education 16 (3), 123-131, 2020
122020
Üniversite spor takımlarında oynayan öğrencilerin anksiyete ve spora özgü başarı motivasyonu düzeylerinin incelenmesi
SY EROĞLU, E EROĞLU
Türkiye Spor Bilimleri Dergisi 3 (2), 88-96, 2019
102019
Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin mesleki etik ve mesleki motivasyon durumlarının incelenmesi: Muş İli Örneği
M Karayol, SY Eroğlu
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 655-664, 2020
92020
Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerinin bölüm ve sınıf değişkenlerine göre incelenmesi
SY EROĞLU, E EROĞLU, V EKİNCİ
Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Çalışmaları 1 (1), 1-7, 2019
92019
ADAPTION OF THE SPECTATOR-BASED SPORTS TEAM REPUTATION INTO TURKISH: A VALIDITY AND RELIABILITY STUDY
SY EROĞLU, E EROĞLU
82021
CAREER PLANNING LEVELS: A STUDY ON STUDENTS of PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS SCHOOL
SY EROĞLU
5*2020
Türk spor politikalarında güncel sorunların incelenmesi
SY Eroğlu, S Karakuş, U Işık
Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (2), 186-201, 2006
52006
Hakemlerin ahlaki olgunluk ve empati düzeylerinin karar verme stillerine etkisinin incelenmesi
S Yavuz Eroğlu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
42018
KÜRESEL VATANDAŞLIĞIN SALDIRGANLIĞA ETKİSİ: SEYİRCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
SY EROĞLU, S KARAKUŞ
Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (15), 152-169, 2020
32020
Investigation of Relationships between Self-Efficacy and Scientific Epistemological Beliefs of Students in Physical Education and Sports.
SY Eroglu, M Karayol
Asian Journal of Education and Training 6 (1), 93-98, 2020
32020
Spor Örgütlerinde Kırık Camlar Teorisinin İncelenmesi
S Yavuz Eroğlu, MC Koç, E Eroğlu
Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 2022
22022
The Necessity of Social Entrepreneurship Levels of Teacher Candidates: Physical Education and Sports.
E Eroglu, SY Eroglu
African Educational Research Journal 8 (2), 233-238, 2020
22020
Hakemlerin ahlaki olgunluk ve empati düzeylerinin karar verme stillerine etkisi
SY EROĞLU, S KARAKUŞ
Akademisyen Kitabevi, 2020
22020
Investigating BMI, fatphobia and dietary habits of individuals going to the gym
E Eroğlu, SY Eroğlu
22020
Analyzing life quality and social appearance anxiety levels of hearing-impaired students according to exercise variables.
SY Eroğlu, M Acet
12017
DÜZENLİ EGZERSİZ YAPAN BİREYLERİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
S ÖZORUÇ, SY EROĞLU
ISOEVA-2023, 30, 2023
2023
İş Yaşam Kalitesi Ölçeği (İYKÖ): Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
S Yavuz Eroğlu, B Özel, E Eroğlu, S Karakuş
Uluslararası Holistik Sağlık, Spor ve Rekreasyon Dergisi 2 (2), 105-115, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20