Takip et
İsmet PARLAK
İsmet PARLAK
Diğer adlarParlak, İ., Parlak, İsmet
Pamukkale Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
pau.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
KEMALİST İDEOLOJİ’DE EĞİTİM
İ Parlak
122*2005
Kemalist ideoloji'de eğitim: Erken Cumhuriyet dönemi tarih ve yurt bilgisi ders kitapları üzerine bir inceleme
İ Parlak
Turhan Kitabevi Yayınları, 2005
1222005
Her ile bir üniversite: Türkiye'de yüksek öğretim sisteminin çöküşü
M Kaynar, İ Parlak
Paragraf Yayınevi, 2005
632005
Kimliğin İnşası, Ötekinin İcadı ve Şeytanlaştırma
İ Parlak
Öteki’nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma …, 2015
272015
Türkiye’de ideoloji-eğitim ilişkisi: Erken cumhuriyet dönemi tarih ve yurt bilgisi ders kitapları üzerine bir inceleme
İ Parlak
Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler …, 2005
262005
Mağdur/Mazlumdan Mağrur/Muktedire 30 Mart Seçimleri
İ Parlak, P Uz
Düşünen Siyaset, 69-106, 2015
212015
Mağdur/Mazlumdan Mağrur/Muktedire 30 Mart Seçimleri
İP PINAR UZ
Düşünen Siyaset: Birikimler - II, 36-106, 2015
21*2015
Politik Söylemin Komplo Teorisi Formuna Özdeş Sınırları: Kanaat Teknisyeni, Habitus ve İktidar Stratejileri
YA Tangün, İ Parlak
Mülkiye Dergisi 44 (2), 287-320, 2020
172020
Türkiye'de Gençlik ve Siyaset: H. Ü. Beytepe Kampüsü Örneği
İ Parlak
Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999
171999
Twitter use by politicians during social uprisings: an analysis of Gezi park protests in Turkey
N Karkın, N Yavuz, İ Parlak, ÖÖ İkiz
Proceedings of the 16th Annual International Conference on Digital …, 2015
15*2015
Zaman Gazetesi Köşe Yazarlarının Bir Rol Değişim Göstergesi Olarak Bourdieucü Bağlamda Söylemsel Dönüşümleri (2011’den 2014’e)
İ Parlak, N Değirmenci
Galatasaray İletişim Dergisi, 9-38, 2015
152015
Medya Aracılığıyla Siyasal Sınırlar Üretmek: Köşe Yazılarında CHP-AKP Karşıtlığının İnşası
İ Parlak, Y Yıldırım
Dora, 2014
132014
Osmanlı’nın Tebaasından Cumhuriyet’in Yurttaşına Giden Yol
İ Parlak, E Kaftan
Doğu Batı, 139-168, 2010
122010
Yerel Seçimler Ulusal Düşmanlar
İ Parlak
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70 (3), 507-540, 2015
112015
Türk Yazılı Basınında Batı Kimliğinin İnşası: Karikatür Krizi Örneği [Construction of the Identity of the West in the Turkish Press: the Case of Cricature Crisis]
I Parlak
Medyada Gerçekliğin İnşası [Construction of Reality in Media], 179-226, 2009
11*2009
Öteki’nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma Eğilimleri
İ Parlak
Dora, 2015
102015
‘Söylemsel Hapishane’de Damgalı Bir Kimlik: Yazılı Basında Aleviler
İ Parlak, ÇP Tunçer
Öteki’nin Var Olma Sancısı: Türk Politik Kültüründe Şeytanlaştırma …, 2015
9*2015
Öncesi ve Sonrasıyla Keban Barajı: 30 Yıl Sonra Ağın ve Keban Köylerinin Sosyo-Ekonomik Durumu
B Gökçe, İ Parlak
Sosyoloji Derneği, 2005
92005
Türkiye’de Popülizm - Demokrasi İlişkisi: 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Üzerine Bir Değerlendirme
E Sırma, İ Parlak
Memleket Siyaset Yönetim (MSY) Dergisi 15 (33), 141-180, 2020
82020
2009-2015 ARALIĞINDA AÇILIM SÜREÇLERİNE YÖNELİK SİYASİ PARTİ SÖYLEMLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ (THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DISCOURSES OF THE POLITICAL PARTIES …
İ Parlak, A Öztürk
LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 6 (2), 87-114, 2015
82015
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20