Fikri Soysal
Fikri Soysal
https://rastmd.net/index.php/Rast
Doğrulanmış e-posta adresi yok - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Rumeli Olay Türküleri
F Soysal
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
122007
Rast Mugami Cercevesinde Azerbaycan Mugam Kavrami
F Soysal
Fikri Soysal, 2012
8*2012
1774 Tarihli Hâfız Abdülbakî'ye Ait Güfte Mecmuasının İncelenmesi
F Soysal, MU Arslan
Rast Musicology Journal 2 (1), 68-88, 2014
32014
TEACHING MUSIC THEORY IN AN EFFECTIVE AND AMUSING WAY: AN APPROACH TO TEACH MUSIC THEORY BY PAINTING.
F Soysal
Review of Higher Education & Self-Learning 5 (14), 2012
32012
MUSIC CULTURE OF ISLAMIC CIVILIZATION AND POPULAR CULTURE IN THE 21ST CENTURY IN TURKEY
F Soysal
JASSS 6 (2), 819-829, 2013
22013
ÜZEYİR HACIBEYLİ'NİN MAARİF VE MEDENİYET MECMUASINDAKİ BEŞ MAKÂLESİNİN İNCELENMESİ
F Soysal, H Toker
Fikri Soysal, 2014
12014
LISTENING TO FOREIGN (POPULAR) MUSIC: RESEARCH ON THE MUSIC PREFERENCES OF 11-13 AGE GROUP CHILDREN IN TURKEY.
F Soysal
Review of Higher Education & Self-Learning 5 (16), 2012
12012
Methodological education of unmetered folk songs
F Soysal, E Yürümez
Rast Musicology Journal 8 (1), 2366–2372-2366–2372, 2020
2020
An analysis of the art aspect of folk music
F Soysal
Rast Musicology Journal 8 (1), 2373-2381, 2020
2020
Notation of nonmetric structures
F Soysal, E Yürümez
Rast Musicology Journal 7 (3), 2257-2265, 2020
2020
Chapters 30 and 31 of Şükrullah Çelebi’s Work Edvar-ı Musiki: Voice Health
G Soysal, N Kızılaslan, F Soysal
Rast Musicology Journal 6 (2), 1843-1852, 2018
2018
1774 TARİHLİ HÂFIZ ABDÜLBAKÎ'YE AİT GÜFTE MECMUASININ İNCELENMESİ.
F Soysal, MU Arslan
RAST Musicology Journal/Rast Muzikoloji Dergisi 2 (1), 2014
2014
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMĠ MÜZĠK EĞĠTĠMĠ
F SOYSAL
2012
Fikri Soysal Metodolojik Mugam Egitimi Serisi Rast Mugami Berdast Subesi
F Soysal
Fikri Soysal, 2012
2012
Uluslararası Müzlkoloil Dergisi
F Soysal, EE Yürümez
Editörler ve Kurullar
E SOSYAL, ADS KILAVUZ, ANASHKS SON, SA DUYURULAR
Rast Muğamı Gûşeleri (1)
F Soysal
Medeniyet Sanat Dergisi 1 (2), 49-63, 0
UŞŞAK MAKÂMI İÇİNDE SEGÂH PERDESİNİN DEĞİŞKENLİĞİ (HAREKETİ) Özet
F Soysal, M Saltı
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–18