Takip et
Nesrin (Diler) Sönmez
Nesrin (Diler) Sönmez
Diğer adlarNesrin DİLER, Nesrin SÖNMEZ
Özel Eğitim Bölümü, Akdeniz Üniversitesi
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Engelli bireylerin erişilebilir turizm beklentilerinin değerlendirilmesine yönelik nitel bir araştırma
Z AKINCI, N Sönmez
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 26 (1), 97-113, 2015
842015
Kaynaştırma Kavramı Kaynaştırma Uygulamaları Ve Etkili Kaynaştırma İçin Yapılması Gerekenler
N Diler
VIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 157-162, 1998
421998
Antalya’da engelli turizminin gelişimi için arz ve talep üzerine bir araştırma
B Çizel, N Sönmez, Z Akıncı
Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (APGEM …, 2012
352012
Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde öz-yeterlik algıları ve hizmetiçi eğitim gereksinimleri: Bir karma yöntem çalışması
N Sönmez, S Alptekin, B Bıçak
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (4), 2270-2297, 2018
222018
Gelişimsel yetersizliği olan bir çocuğa annesi tarafından bağımsız tuvalet yapma becerisinin eşzamanlı ipucu ile kazandırılması
N Sönmez, Ç Aykut
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 8 (2), 1151-1171, 2011
202011
Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerde Anne-Çocuk Ve Baba-Çocuk Etkileşiminin İncelenmesi
H Oğuz, N Sönmez
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 19 (1), 55-77, 0
14
Türkiye’de İlkokulda Kaynaştırma Eğitimiyle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin Betimsel İncelemesi
N Sönmez, B Özcan
Yaşadıkça Eğitim 34 (1), 1-27, 2020
122020
Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitiminde yeterliliklerini artırmaya yönelik geliştirilen hizmetiçi eğitim programının etkisi
N Sönmez, S Alptekin, B BIÇAK
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (2), 439-456, 2019
122019
Eve dayalı aile eğitimi programının zihinsel engelli çocukların gündüz tuvalet kontrolünü kazanmasına ve sürdürmelerine etkisi
N Sönmez, N Varol
Eğitim Bilimleri ve Uygulama 7 (14), 139-155, 2008
122008
Eve dayalı gündüz tuvalet kontrolü aile eğitimi programının annelerin kuruluk kaydı tutma ile gündüz tuvalet kontrolü kazandırma becerisini ve çocukların gündüz tuvalet …
N Sönmez
Gazi Üniversitesi, Ankara, 2008
92008
Resim İş Becerilerinin Öğretiminde Tüm Beceri ve İleri Zincirleme Yaklaşımlarının Etkililiği
N DİLER, N Varol
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (1), 2002
82002
Özel gereksinimli çocukların kaynaştırılmasına yönelik öğretmen yeterliği ölçeğinin Türkçe uyarlaması
N Sönmez, B Bıçak
International Online Journal of Educational Sciences 9 (1), 156-173, 2017
72017
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı Öğrencilerinin Özel Eğitimde Öz-Yeterlik Algıları
N Sönmez, M Koçyiğit Özyiğit, Ö Gürel Selimoğlu
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 49, 484-505, 2020
62020
Annelere Eve Dayalı Gündüz Tuvalet Kontrolü Öğretme Becerilerinin Kazandırılması
N Sönmez, N Varol
Eğitim Bilimleri ve Uygulama 8 (16), 2009
62009
Sosyal bilgiler öğretmenlerinin özel eğitim öğrencilerine yönelik özel alan yeterlilikleri
NE Akhan, N Sönmez
I. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Kongresi, 23-25 Kasım, 2018
52018
Eve dayalı gündüz tuvalet kontrolü aile eğitimi kuruluk programının annelerin kuruluk kaydı tutma ile gündüz tuvalet kontrolü kazandırma becerisini ve çocukların gündüz tuvalet …
ND Sönmez
Gazi Üniversitesi: Yayımlanmamış doktora tezi, 2008
52008
Teaching a Student with Poor Performance in Mathematics to Recall of Multiplication Facts Using Simultaneous Prompting with Systematic Review and Corrective Feedback
N Sönmez, S Alptekin
World Journal of Education 10 (3), 33-46, 2020
42020
A qualitative research on evaluation of accessible tourism expectations of people with disabilities.
Z Akiınciı, N Sönmez
Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi 26 (1), 97-113, 2015
32015
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmaya Yönelik Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi
S Başpınar, N Sönmez
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 22 (4 …, 2021
22021
Özel Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri” Dersinin Psikolojik Danışman Adaylarının Özel Eğitimde Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi
N Sönmez, M Koçyiğit Özyiğit
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi 21 (3 …, 2020
22020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20