Seyda Barlas Bozkus
Seyda Barlas Bozkus
Marmara Üniveristesi
Verified email at marmara.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türk dış politikasının yükselen değeri: Kültürel diplomasi
F Purtaş
Gazi Akademik Bakış, 1-14, 2013
692013
Kültür ve sanat iletişimi çerçevesinde Türkiye'de sanal müzelerin gelişimi
Ş Bozkuş
The Journal of Academic Social Science Studies 26, 329-344, 2014
272014
Pop polyvocality and Internet memes: As a reflection of socio-political discourse of Turkish youth in social media
ŞB Bozkuş
Global Media Journal: Turkish Edition 6 (12), 44-74, 2016
242016
Rethinking nationalism in the case of 1453 conquest museum in Istanbul
B Bozkuş
Global Media Journal: TR Edition 4 (8), 2014
62014
Turkey in Global Art Scene: Dual Narratives in In The Politics of International Exhibitions After the 1980s
Ş Barlas Bozkuş
Boğaziçi Üniversitesi/Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, İstanbul, 2011
42011
RECYCLING THE PAST: MAPPING CULTURAL LANDSCAPE OF TURKISH CITY MUSEUMS IN THE CASE OF ISTANBUL ADALAR MUSEUM.
ŞB Bozkuş
Electronic Turkish Studies 9 (5), 2014
22014
Kültür Diplomasisinin Sınırları: Türk Kültürü ve Sanatının Uluslararası Platformlarda Tanıtımı (1980-2010)
ŞB Bozkuş
Global Media Journal--Turkish Edition 2 (3), 2011
22011
ÇAĞDAŞ SANATIN KENTLE BULUŞMASI: 1980 SONRASI TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ SANATIN MEKANSAL DÖNÜŞÜMÜ
ŞB BOZKUŞ
Marmara İletişim Dergisi, 80-97, 0
1
YENİ MEDYANIN, SANAL SANAT ALANLARI: MÜZE VE SANAT BLOGLARI
ŞB BOZKUŞ
MEDYA ÇAĞINDA İLETİŞİM, 375, 2017
2017
Geçmişi Geri Dönüştürmek: İstanbul Adalar Müzesi Örneği Üzerinden Türkiyedeki Kent Müzelerinin Kült
ŞB Bozkuş
Journal of Turkish Studies 9 (5), 2014
2014
CONSUMING CULTURAL HERITAGE: TOURISM AND CULTURAL POLICY IN THE CASE OF TURKEY’S MINIATURK THEME PARK
APDŞB Bozkuş
Global Media Journal: Turkish Edition 3 (6), 2013
2013
CONTEMPORARY ART Urban MEETING 1980 AFTER CONTEMPORARY ART spatial transformations in Turkey
SB Bozkus
MARMARA JOURNAL OF COMMUNICATION, 80-97, 2013
2013
Assistant Professor Doctor
ŞB BOZKUŞ
Boğaziçi University, 2012
2012
MEDYA TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA SANAT MÜZELERİNDE ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMLARI
ŞB BOZKUŞ
YENİ MEDYADA ÇOCUK VE İLETİŞİM, 201, 0
THE BORDERS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION IN TURKEY: INTERNATIONAL ART EXHIBITIONS AND TURKISH FESTIVALS
ŞB BOZKUŞ
KÜLTÜR DİPLOMASİSİNİN SINIRLARI: TÜRK KÜLTÜRÜ VE SANATININ ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TANITIMI (1980-2010)
ŞB BOZKUŞ
ATINER's Conference Paper Series MDT2012-0075
ŞB BOZKUS, AP DR
İNTERNET MİMLERİNDE KÜLTÜREL ÜRETİM: DİJİTAL KÜLTÜRDE SANATIN VE TARİHİN YORUMLANMASI CULTURAL PRODUCTION IN INTERNET MEMES: INTERPRETATION OF ART AND HISTORY IN DIGITAL CULTURE
ŞB BOZKUŞ
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-II, 229, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18