Takip et
Zülfiye Bıkmaz
Zülfiye Bıkmaz
klu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Evaluation of nursing students' epilepsy-related knowledge and attitudes
S Unsar, Ö Özdemir, Ö Erol, Z Bıkmaz, EY Bulut
Epilepsy & Behavior 111, 107167, 2020
212020
SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL GÜVENLİK FARKINDALIĞI VE DİJİTAL VERİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
Z Bıkmaz
Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi 1 (1 …, 2017
10*2017
Lösemili hastaların yaşam kalitesi ve sosyal destek düzeylerinin değerlendirilmesi
Z Bıkmaz
Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
82009
The Experiences of Nurses Diagnosed with COVID-19 in Turkey: A Qualitative Study
B Özlük, Z Bıkmaz
Nurs Health Sci., 2021
52021
Hemşirelerin Yalın Yönetime İlişkin Algı Düzeyi ile Örgütsel Stres Düzeyleri Arasındaki İlişki
Z Bıkmaz
Current Debates on Social Sciences Human Studies 3, 421, 2019
32019
Myo Öğrencilerinin Google Drive Kullanımı Düzeylerini Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
S BÜYÜKGÖZE, Z BIKMAZ
Danışma Kurulu, 2017
32017
Lösemili Hastaların YaĢam Kalitesi ve Sosyal Destek Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, HemĢirelik Ana Bilim Dalı
Z Bıkmaz
Yüksek Lisans Tezi, 2009
32009
Öğrenci ve mezun hemşirelerin yetkinlik algıları ile otonomi ve eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki
Z Bıkmaz
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2016
22016
Hemşirelik öğrencilerinin transkültürel hemşirelik ile ilgili görüşleri. III
Z Bıkmaz, F Dığın, TD Ülger
Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi2015. Çanakkale, 2015
2*2015
Quality of life and social support levels in leukemia patients
Z Bıkmaz, S Ünsar
Genel Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (3), 200-214, 2021
12021
Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu Ve Hemşirelik
Z BIKMAZ, M ÇİÇEK
Genel Sağlık Bilimleri Dergisi 2 (2), 91-111, 2020
12020
Temel Bilgisayar Bilimleri Dersinin Uzaktan Eğitim ile İşlenmesi
S Büyükgöze, Z Bıkmaz
IMCOFE, Barselona, 2017
12017
Health perceptions and obesity awareness of nursing students
Ö Özdemir, Z Bıkmaz, G Akgün
Journal of Professional Nursing 42, 162-167, 2022
2022
HEALTH CONDITIONS AND MULTIPLE DRUG USE (POLYPHARMACY)
Z BIKMAZ, E DERELİ
Innovations in Health Sciences, 417, 2020
2020
ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İŞ BULMA KAYGISI VE BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
NAY Zülfiye Bıkmaz
PEARSON JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES 5 (8), 169-181, 2020
2020
Occupational Risks Faced by Healthcare Professionals and Protection Methods
Z BIKMAZ
Advances in Health Sciences Research, 539, 2020
2020
Determination of Nutrition and Health Conditions of Elderly Individuals Staying in Nursing Home in Terms of Anthropometric
Z BIKMAZ, E DERELİ
Recent Studies in Health Sciences, 484, 2019
2019
Sağlık Çalışanlarının Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Sağlık Konusundaki Görüşleri
Z Bıkmaz, B Toktaş
Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar İnsan Çalışmaları-1, 968-977, 2018
2018
Öğrencilerin Çevresel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Sağlık Konusundaki Görüşleri
Z Bıkmaz, S Ağbaba
Sosyal Bilimlerde Güncel Çalışmalar İnsan Çalışmaları-1, 959-967, 2018
2018
Tiroidin beslenme ile ilişkisi
Z Bıkmaz, İM Akten, İ yücel
Current Academic Studies in Health Science – 2018, 286-301, 2018
2018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20