Takip et
Mesut Tabuk
Mesut Tabuk
comu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Matematik dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi
AŞ Özdemir, M Tabuk
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (1), 2004
452004
İlköğretim 7. sınıflarda “çember, daire ve silindir” konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin başarIya etkisi
M Tabuk
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003
372003
Matematiğe İlişkin Tutum ile Matematik Başarısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Meta-analiz Çalışması
M Tabuk
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 49 …, 2019
232019
Proje tabanlı öğrenmede çoklu zekâ yaklaşımının matematik öğrenme başarısına etkisi
M Tabuk
Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009
232009
The Effects of Multiple Intelligence Approach in Project Based Learning on Mathematics Achievement
M Tabuk, AŞ Özdemir
International Online Journal of Educational Sciences 1 (1), 177-195, 2009
192009
Lisansüstü tezlerde bilgisayar destekli matematik öğretimi uygulamaları: Meta-sentez çalışması
M Tabuk
Journal of Theoretical Educational Science 12 (2), 656-677, 2019
182019
Türkiye'deki bilgisayar destekli matematik öğretimi araştırmaları: Yüksek lisans ve doktora tezlerinin içerik analizi
M TABUK, AA AYDOĞDU, A KALYONCU, Dİ ERTEN, K ARSLAN, ...
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 12 (25), 16-38, 2018
182018
Examining the Mathematical Skills in Preschool Children in Terms of Some Variables (Okulöncesi Dönem Çocuklarının Matematik Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi)
M Tabuk, M İnan, M Tabuk
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 20 (1), 184-201, 2018
17*2018
Başarı duygusu ölçeği-ilkokul’un Türkçe’ye uyarlama çalışması
G Hacıömeroğlu, S Bilgen, M Tabuk
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 38 …, 2013
162013
Çanakkale 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan sağlık personellerinin afet farkındalığı ve afetlere hazırlık düzeyleri
M Ağahan, M Tabuk
Unpublished Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2018
152018
Turkish adaptation of attitude towards mathematics instrument/Matematiğe ilişkin tutum ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması
M Tabuk, G Hacıömeroğlu
Eğitimde Kuram ve Uygulama 11 (1), 245-260, 2015
122015
Prospective Primary School Teachers' Attitudes towards Teaching Mathematics.
M Tabuk
Journal of Education and Learning 7 (4), 225-229, 2018
112018
Matematiğe ilişkin tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması
M Tabuk, G Hacıömeroğlu
Eğitimde Kuram ve Uygulama 11 (1), 245-260, 2015
112015
112 il ambulans servisi personelinin afete hazır olma durumu ve hazırlık algısı: Balıkesir ili örneği
O Aslantaş, M Tabuk
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 10 (1), 44-55, 2021
82021
Öğretmen Adaylarının Matematiğe ve Matematik Öğretimine İlişkin Tutumları (Pre-service Teachers’ Attitudes to Mathematics and Teaching Mathematics)
M Tabuk, M Tabuk
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (1), 52-56, 2018
82018
İlköğretim 7. sınıflarında “Çember, Daire ve silindir” konusunun öğretiminde bilgisayar destekli öğretimin başarıya etkisi
AŞ Özdemir, M Tabuk
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7 (4), 41-52, 2004
82004
Matematik başarısı ve matematiğe ilişkin tutum: Meta-analiz çalışması
M Tabuk
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 49 …, 2019
72019
Matematiğe İlişkin Tutum Ölçeğinin Kısa Formunun Türkçeye Uyarlama Çalışması
M Tabuk
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 84-95, 2018
52018
Matematik dersinde bilgisayar destekli öğretimin öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi
M Tabuk
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi (Danışman: Ahmet Ş. ÖZDEMİR) MÜ Eğitim …, 2003
52003
Computer assisted mathematics teaching in dissertations: a meta synthesis study
M Tabuk
Journal of Theoretical Educational Science 12 (2), 656-677, 2019
42019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20