Follow
Prof. Dr. Fahri Yavuz
Prof. Dr. Fahri Yavuz
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Erzurum
Verified email at atauni.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de tarım
F Yavuz
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, Ankara 1, 1-252, 2005
1852005
Türkiye’de tarım politikalarında değişim
C Abay, E Olhan, Y Uysal, F Yavuz, B Türkekul
VI. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Kongresi Sonuç Bildirgesi 7, 2005
952005
Çiftçilerin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini birakma nedenlerinin analizi: Doğu Anadolu bölgesi örneği
A Aksoy, F Yavuz
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi 27 (2), 76-79, 2012
642012
Türkiye’de tarım politikası
F Yavuz
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 31 (1), 9-22, 2000
612000
Hayvancılık destekleme politikalarına çiftçilerin yaklaşımlarının bölgelerarası karşılaştırmalı analizi
N Demir, F Yavuz
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 41 (2), 113-121, 2010
512010
Türkiye Tarımına Yeniden Bakış
F Yavuz, Ş Dilek
SETA, 2019
472019
Factors affecting agricultural extension services in Northeast Anatolia Region
T Atsan, HB Isik, F Yavuz, Z Yurttas
African Journal of Agricultural Research 4 (4), 305-310, 2009
422009
HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN AVRUPA BİRLİĞİNE UYUMU VE REKABET EDEBİLİRLİĞİ; DOĞU ANADOLU ÖRNEĞİ
A Aksoy, F Yavuz
Tarım Ekonomisi Dergisi 14 (1 ve 2), 37-45, 2008
422008
A Spatial Equilibrium Analysis of Regional Structural Change in U.S. Dairy Industry
F Yavuz
The Ohio State University Graduate School, 1994
371994
Tarım politikası
F Yavuz
Türkiye’de Tarım, 43-67, 2005
362005
Analysis of the factors affecting the adoption of innovations in dairy farms in Erzurum Province, Turkey
A Aksoy, M Külekçi, F Yavuz
African Journal of Agricultural Research 6 (13), 2966-2970, 2011
332011
Türkiye sığırcılık sektöründe ıslah ve destekleme politikalarının etkinliği üzerine bir araştırma
F YAVUZ, Ö AKBULUT, A KESKİN
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences 27 (3), 645-650, 2003
332003
Designing the marketing strategies for Ispir sugar bean as a local product using conjoint analysis
Y Topcu, A Uzundumlu, F Yavuz
Scientific Research and Essays 5, 2010
322010
Türkiye’de Süt Pazarlama Sisteminin İyileştirilmesi İçin Kurumsal Yapılanma İhtiyacı Üzerine Bir Araştırma
F Yavuz, Ş Aksoy, S Tan, V Dağdemir, A Keskin
Proje Raporu 7, 2001
322001
Türkiye’de süt ürünleri tüketim harcamalarına etki eden faktörlerin analizi: çoklu heckman örneklem seçicilik sistem yaklaşımı
M Terin, A Bilgiç, İ Güler, F Yavuz
Journal of Agricultural Sciences 21 (4), 500-515, 2015
312015
Policy implications of trends in Turkey's meat sector with respect to 2023 vision
F Yavuz, A Bilgic, M Terin, IO Guler
Meat science 95 (4), 798-804, 2013
312013
Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde kırsal alandan göç etme eğilimini etkileyen faktörlerin analizi
F Yavuz, A Aksoy, Y Topçu, T Erem
Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tokat, 2004
312004
Econometric modeling of Turkey's hazelnut sector: Implications on recent policies
F Yavuz, A Birinci, K Peker, T Atsan
Turkish journal of agriculture and forestry 29 (1), 1-7, 2005
282005
Tarıma Koronavirüs Etkisi
F Yavuz
Kriter 5 (46), 86-89, 2020
262020
Türkiye besi ve süt hayvancılığı politikalarının analizi
F Yavuz
Türkiye I. Besi ve Süt Hayvancılığı Sempozyumu, 2-3, 1999
241999
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20