Follow
Figen Zaif
Figen Zaif
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
MUHASEBE EĞİTİMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASINDA DERS PROGRAMLARININ ÖNEMİ: TÜRKİYE’DE BİR İNCELEME
Z Figen, Y Ayanoğlu
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (1), 115-136, 2007
1742007
Finansal analiz
A Karapınar, FA Zaif
Ankara: Gazi Kitabevi, 2013
1092013
Uluslararası finansal raporlama standartları ile uyumlu finansal analiz
A Karapınar, FA Zaif
Gazi Kitabevi, 2009
622009
Muhasebe eğitiminde değişim ihtiyacı
Z Figen, A KARAPINAR
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2002
622002
Muhasebe eğitiminde yeni yaklaşımlar
F Zaif
Muhasebe Eğilimi Sempozyumu, Antalya, 53-62, 2004
442004
Bankaların yönetimi ve denetimi
Y Ayanoğlu, A Karapınar, F Zaif, M Saraoğlu, R Bayırlı, A Altay, H Bal
Eskişehir: Web-Ofset, 2013
322013
A comparative study on the effectiveness of English-medium and Turkish-medium accounting education: Gazi University case
F Zaif, A Karapınar, G Yangın Eksi
Journal of Education for Business 92 (2), 73-80, 2017
222017
MADEN İŞLETMELERİNDE UYGULANAN MUHASEBE POLİTİKALARI VE ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI-6’NIN GETİRDİĞİ DÜZENLEMELER
A KARAPINAR, Z Figen, S Torun
Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (3), 43-68, 2010
212010
Accounting policies in the extractive industry: a global and a Turkish perspective
A Karapinar, F Zaif, S Torun
Australian Accounting Review 22 (1), 40-50, 2012
162012
Convergence and harmonization with international financial reporting standards: a perspective of Turkey
A Karapınar, FZ Ayıkoğlu, R Bayırlı
The Balkan Countries 1, 2007
162007
Muhasebe Eğitiminde Kalitenin Artırılmasında Ders Programlarının Önemi: Türkiye’de Bir İnceleme
Y Ayanoğlu, F Zaif
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cil 9, 115-136, 2007
152007
Digital reporting in accounting: XBRL and integration to accounting department curriculum
N İşbil, AGN KÖROĞLU, Z Figen
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 7 (3), 189-202, 2021
132021
Muhasebe verilerine dayalı risk ölçümü
FA Zaif
Gazi Kitabevi, 2007
122007
AVRUPA BİRLİĞİ DENETİM VE DENETÇİYE İLİŞKİN ESASLARIN UYUMLAŞTIRILMASI (HARMOJNİZASYON) ÇALIŞMALARI
F Zaif
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 6 (3), 153-177, 2004
122004
Impact of Inflation Accounting Application on Key Financial Ratios
A Karapınar, F Zaif, R Bayırlı
İşletme Araştırmaları Dergisi 4 (1), 44-57, 2012
92012
Kiralama işlemlerinde kullanılan raporlama esaslarının işletme finansal yapısı ve karlılığı üzerine etkileri: Perakende sektörü örneği
M ALAGÖZ, Z Figen
Gazi İktisat ve İşletme Dergisi 6 (3), 235-256, 2020
82020
Finansal Tabloların Sunuluşu Standardının Getirdikleri ve Ülkemizdeki Uygulamalarla Karşılaştırılması
A Zaif
Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, 2006
82006
Does the IFRS improve earnings quality? A comparison of Turkish GAAP and IFRS
A Karapınar, F Zaif
Journal of Islamic Accounting and Business Research 13 (2), 277-296, 2022
72022
Finansal analiz (Uluslararası finansal raporlama standartları ile uyumlu), Yenilenmiş 3
A Karapınar, F Ayıkoğlu Zaif
Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2013
72013
Enflasyon Muhasebesinin Finansal Tablolar Analizine Etkisi,(The Effect of Inflation Accounting on Financal Statement Analysis)
A Karapinar, F Zaif
Yaklaşım Dergisi 26, 49-72, 2005
62005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20