Follow
AYLİN POROY ARSOY
AYLİN POROY ARSOY
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Implementation of IFRS for SME s in emerging economies: Stakeholder perceptions in the Czech Republic, Hungary, Romania and Turkey
CN Albu, N Albu, SF Pali‐Pista, MM Gîrbină, SK Selimoglu, DM Kovacs, ...
Journal of International Financial Management & Accounting 24 (2), 140-175, 2013
1182013
Corporate social responsibility and financial performance relationship: The case of Turkey.
AP Arsoy, Ö Arabaci, A Çiftçioğlu
Journal of Accounting & Finance, 2012
992012
KURUMSAL ŞEFFAFLIK VE MUHASEBE STANDARTLARI
AP Arsoy
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 …, 2008
952008
KURUMSAL ŞEFFAFLIK VE MUHASEBE STANDARTLARI
AP Arsoy
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 …, 2008
922008
Muhasebe standartlarındaki sınıflandırılmış nakit akım tablosu formatı ile finansal performansın ölçülmesi
Ü Gücenme, AP Arsoy
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 66-74, 2006
512006
kobi muhasebe standartlarının gelişimi ve türkiye uygulaması üzerine bir araştırma
AP Arsoy, B Tuba
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 17-28, 2012
432012
VERGİLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, ERTELENEN VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Ü Gücenme, AP Arsoy
Muhasebe ve Denetime Bakış, 1-16, 2007
402007
Corporate governance in Turkey: reform and convergence
AP Arsoy, D Crowther
Social Responsibility Journal, 2008
352008
International financial reporting standards for small and medium sized entities and the Turkish case
AP Arsoy, B Sipahi
Ankara Universitesi SBF Dergisi 62 (4), 62-64, 2009
332009
Muhasebe Standartlarına Göre Maddi Duran Varlıklarda Değer Artış ve Azalışlarının Tespiti ve Kaydı
Ü Gücenme, AP Arsoy
Analiz Dergisi 5 (14), 1-12, 2005
332005
The effect of powerpoint preferences of students on their performance: a research in Anadolu University
SK Selimoglu, AP Arsoy
Turkish Online Journal of Distance Education 10 (1), 114-129, 2009
292009
MUHASEBE EĞİTİMİNDEKİ BİLGİ, BECERİ VE EĞİTİM TEKNİKLERİNİN GEREKLİLİKLERİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER: TÜRKİYE’DEKİ AKADEMİSYENLERE VE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
AP Arsoy, B Tuba, S Selimoğlu
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 10 (23), 121-136, 2014
262014
The development of inflation accounting in Turkey
AP Arsoy, U Gucenme
Critical Perspectives on Accounting 20 (5), 568-590, 2009
222009
Uluslar arası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarına Göre Gerçeğe Uygun Değer
PA Arsoy
Bursa: Dora Yayıncılık, 2009
192009
Türkiye’de cumhuriyet döneminde muhasebe eğitimi
Ü Gücenme, A Poroy Arsoy
Mali Çözüm 76, 308-328, 2006
192006
Bölümsel raporlamada yeni bir uygulama: IFRS 8
AP Arsoy
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 177-185, 2008
182008
Muhasebe denetimi ve mali analiz
S Selimoğlu, Ş Uzay, S Uyar, M Özbirecikli, A Poroy Arsoy, B Başar
Anadolu Üniversitesi Yayın, 2012
172012
TMS/TFRS’ye Dönüştürülen Finansal Tabloların Denetim Modelinin Özellikleri
ÜG Gençoğlu, AP Arsoy, Y Ertan, B Tuba
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 1-26, 2014
152014
FİNANSAL RAPORLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR-NEW APPROACHES IN FINANCIAL REPORTING
B Sipahi, AP Arsoy
Öneri Dergisi 9 (33), 51-57, 2010
152010
TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Çerçevesinde Canlı Varlıkların Muhasebeleştirilmesi ve Finansal Tablolarda Sunuluşu
B Arzova, AP Arsoy
Vergi Dünyası, 135-147, 2006
132006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20