Takip et
Nur Ütkür Güllühan
Nur Ütkür Güllühan
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
istanbul.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yaratıcı drama yönteminin Hayat Bilgisi derslerinde kullanılmasının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisinin incelenmesi
N Ütkür
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
362012
ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN HAYAT BİLGİSİ DERSLERİNDE KULLANIMINA YÖNELİK BİR EYLEM ARAŞTIRMASI
N Ütkür, Y Kabapınar, A Önder
HAYEF Journal of Education 13 (2), 41-58, 2016
182016
Öğretmenlerin kullandıkları yöntem ve teknik farklılıkları: Hayat bilgisi dersi örneği
N Ütkür
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016
152016
Hayat Bilgisi Derslerinde Kullanilan Yöntem Ve Etkinliklerin Tespiti: Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi
N Ütkür
Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (01), 101-122, 2018
132018
Örnek olay yönteminin hayat bilgisi dersinde uygulanmasına yönelik bir eylem araştırması
N Ütkür
Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
132016
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde uzaktan eğitim sürecine yönelik veli tutumları ve teknolojiye karşı dirençlerinin incelenmesi
NÜ GÜLLÜHAN
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2), 155-177, 2021
72021
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ
N ÜTKÜR GÜLLÜHAN, D BEKİROĞLU
Trakya Eğitim Dergisi 12 (2), 787-804, 2022
62022
Yaratıcı Drama Yönteminin Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılmasının Öğrencilerin Başarılarına Etkisinin ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
N Ütkür, M Açıkalın
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 253-269, 2018
62018
Sınıf Öğretmeni Adayları Hayat Bilgisi Derslerinin Öğretimine Yönelik Neler Düşünüyor?
N Utkur
Inonu University Journal of the Faculty of Education (INUJFE) 19 (2), 2018
52018
Hayat bilgisi öğretim programlarının karşılaştırılması: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye Cumhuriyeti örneği
N ÜTKÜR GÜLLÜHAN, D BEKİROĞLU
Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi 6 (1), 95-109, 2022
42022
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı ve Ders Kitapları: Türkiye ve Rusya Karşılaştırması
NÜ GÜLLÜHAN, E GUSEINOVA
Journal of Qualitative Research in Education, 2021
42021
Understanding our history: Local and oral history in social studies courses
N ÜTKÜR
Turkish History Education Journal 9 (2), 586-603, 2020
42020
Determination of the empathy levels of prospective classroom teachers: An example of the life skills teaching course
N Ütkür
Acta Educationis Generalis 9 (3), 89-104, 2019
42019
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler ders kitaplarına yönelik 2005-2018 yılları arasındaki makalelerin incelenmesi
N ÜTKÜR
Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 4 (3), 1-11, 2018
42018
The effect of online creative drama method on primary school students’ levels of happiness and fun in school: Solomon four-group design
N Ütkür-Güllühan, D Bekiroğlu, T Emral
Innovation: The European Journal of Social Science Research 36 (4), 697-718, 2023
32023
Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler derslerinde yerel ve sözlü tarih: Tarihi anlamlandırmak
NÜ GÜLLÜHAN, D BEKİROĞLU
The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences 8 (1 …, 2022
32022
Comparison of values: German (Berlin) Sachunterricht and Turkish life studies textbook examples
NÜ GÜLLÜHAN, D BEKİROĞLU
International Online Journal of Primary Education 11 (1), 62-77, 2022
32022
Social Problem-Solving Activities in The Life Skills Course: Do Primary School Students Have Difficulty Solving Daily Life Problems?
NÜ Güllühan
Egitim ve Bilim 46 (207), 2021
32021
Empathy in Primary School Life Sciences Course: The Roles Assumed by Pre-Service Teachers
N Ütkür
MOJES: Malaysian Online Journal of Educational Sciences 7 (4), 43-54, 2019
32019
Öğretmen Adaylarının Hayat Bilgisi Derslerinde Empatiye Yönelik Görüşleri ve Etkinlik Önerileri
N Ütkür
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 386-408, 2018
32018
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20