Takip et
Önder ÇALCALI
Önder ÇALCALI
erdogan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
6360 Sayılı Kanun’un Türkiye’de yerel yönetimler sistemine getireceği değişiklikler
Ö Çalcalı
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi 23 (4), 49-68, 2014
372014
Kamu Maliyesi Perspektifinden Adam Smith
Ö Çalcalı
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2013
342013
Makro ekonomik açıdan vergi gelirlerinin belirleyicileri: OECD ülkeleri üzerine bir uygulama
Ö Çalcalı, A Altıner
Maliye ve Finans Yazıları, 175-198, 2019
202019
Türkiye’de vergi gelirleri ve bütçe harcamalarının ekonomik büyüme ile etkileşimi
A Altıner, Ö Çalcalı
182019
Türkiye’de kamu eğitim harcamalarının gelişimi ve OECD ülkeleri ile PISA etkinlik karşılaştırması
Ö Çalcalı
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2019
162019
Sermayenin Vergilendirilmesinde Adaletten Etkinliğe Doğru Yaşanan Kayma: Türkiye’de Ki Durum
Ö Çalcalı, A Yılmaz
Yönetim ve Ekonomi Dergisi 20 (2), 243-258, 2013
132013
Türkiyede 1990 sonrası kamu harcamaları içerisinde eğitim harcamalarının yeri ve önemi
Ö Çalcali
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
122009
KAMU EKONOMİSİ TEORİSİNDE YERELLEŞME RASYONELİ VE KUŞAKLAR ARASI MALİ FEDERALİZM TEORİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI/Localization Rational In The Public Economy Theory And …
Ö Çalcalı
Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi 2 (1), 21-42, 2018
112018
Yoksullukla mücadelede devletin rolü: Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonu
Ö ÇALCALI
Memleket Siyaset Yönetim 6 (16), 189-233, 2011
102011
Türkiye’de 1990 sonrası kamu harcamaları içerisinde eğitim harcamalarının yeri ve önemi (1990-2007)
Ö Çalcalı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
92009
Yönetimler arası transferlerin yerel vergileme gayreti üzerine etkisi: Doğu Karadeniz bölge belediyeleri üzerine bir uygulama
Ö Çalcalı
72018
Su Sektörünün Kamusallik Niteliğinin Dönüşümü: Türkiye’deki Şebeke Suyu Endüstrisi İçin Bir Değerlendirme
Ö Çalcalı
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 6 (10), 111-129, 2014
62014
TÜRKİYE VE BAZI ÜLKELERDEKİ VERGİ REFORMLARINA BİR BAKIŞ
Ö Çalcalı
Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD) 4 (7), 36-62, 2012
62012
Mali yerelleşme ve yerel vergi geliri performansı ilişkisi: Doğu Karadeniz bölge belediyeleri üzerine bir uygulama
Ö Çalcali
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
42017
ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ ve TÜRKİYE’NİN BULUNDUĞU KONUM
Ö Çalcalı, A Eroğlu
32019
Türkiye'de Kamu İç Borçlanmasının Gelir Eşitsizliği Üzerindeki Asimetrik Etkisi
Ö Çalcalı
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 35 (1), 59-81, 2021
2021
TÜRKİYE’DE TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN VERGİLEMEDE ADALET İLKESİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
F PEKŞEN, Ö ÇALCALI
Vergi Raporu, 71-87, 2020
2020
YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU
Ö Çalcalı
Memleket Siyaset Yönetim 6 (16), 188-230, 2011
2011
YABANCI YATIRIMCILARIN SERMAYE PİYASASI ALGISI: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR UYGULAMA THE PERCEPTION OF FOREIGN DIRECT INVESTORS: AN APPLICATION ON ISTANBUL STOCK EXCHANGE Doç …
N KAYA, M KESEN, U ADIGÜZEL, C GÖKÇE, A HAMADA, M BOZTEPE, ...
ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ ve TÜRKİYE’NİN BULUNDUĞU KONUM
A EROĞLU, Ö ÇALCALI
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20