Follow
Gültekin Kuvat
Gültekin Kuvat
Dept. of Computer Engineering, Balikesir University
Verified email at balikesir.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Charged system search algorithm for emission constrained economic power dispatch problem
S Özyön, H Temurtaş, B Durmuş, G Kuvat
Energy 46 (1), 420-430, 2012
922012
Solution to non-convex economic power dispatch problems with generator constraints by charged system search algorithm
S Özyön, B Durmuş, C Yaşar, H Temurtaş, G Kuvat
Praise Worthy Prize, 2012
92012
IIR filter design using incremental artificial bee colony with powell's CDS
B Durmuş, S Özyön, D Aydin, G Kuvat
2012 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and …, 2012
32012
Paralel genetik algoritmalarda göç yöntemleri ve göç parametrelerinin dinamik olarak belirlenmesi
G Kuvat
Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
32009
Paralel Bilgisayar Yapıları ve Bilgisayar Mühendisliği Eğitiminde Paralel Programlama
G Kuvat, N Adar, EŞ Günal
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2009
32009
An effect analysis of the parallel migrating birds optimization algorithm parameters
G Kuvat, A Tülek
Mugla Journal of Science and Technology 6 (1), 41-49, 2020
22020
Parallel genetic algorithms with dynamic topology using cluster computing
N Adar, G Kuvat
Unıv Suceava, 2016
22016
PARALEL GENETİK ALGORİTMALARDA FARKLILIK VE GEÇİRGENLİK
G Kuvat, N Adar
Journal of Science and Technology of Dumlupınar University, 55-66, 2012
12012
Determination of migration rate and migration interval values by response surface method: Example of parallel migrating birds optimization algorithm
G Kuvat, A Tulek
Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 37 …, 2022
2022
Göç oranı ve göç aralığı değerlerinin yanıt yüzeyi yöntemi ile belirlenmesi: Paralel göçmen kuşlar optimizasyon algoritması örneği
G Kuvat, A Tülek
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 37 (2), 907-920, 2022
2022
The analysis of the interaction of the migration, diversity and permeability in parallel genetic algorithms
G Kuvat, N Adar
An International Journal of Optimization and Control: Theories …, 2016
2016
PARALEL GENETİK ALGORİTMALARDA FARKLILIK VE GEÇİRGENLİK
N Adar, G Kuvat
Journal of the Institute of Science & Technology of Dumlupinar University …, 2012
2012
SERBEST YAZILIM PLATFORMLARINDAN FAYDALANILARAK GELiSTiRiLEN BiR KUTUPHANE OTOMASYON SiSTEMi
G Kuvat, A Özmen
Journal of Science and Technology of Dumlupınar University, 187-194, 2003
2003
EKO-SİSTEM EFEKTİF KÜTÜPHANE OTOMASYONU SİSTEMİ
A Özmen, G Kuvat
Journal of Science and Technology of Dumlupınar University, 38-43, 2002
2002
Zıt Konumlu Yerçekimsel Arama Algoritması ile Sayısal IIR Filtre Modellemesi
B DURMUŞ, S ÖZYÖN, H TEMURTAŞ, G KUVAT
HIZLI YAKINSAYAN GÖÇ YÖNTEMİNİN FARKLI TEST FONKSİYONLARI İÇİN İNCELENMESİ
G KUVAT, N Adar, S Canbek, E Seke
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16