Takip et
Ali Rıza Solmaz
Ali Rıza Solmaz
Kocaeli Üniversitesi Arş. Gör.
kocaeli.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Petrol fiyatları ve enflasyon ilişkisi: Seçilmiş petrol ithalatçısı ülkeler için panel veri analizi
Y BAYRAKTUTAN, AR SOLMAZ
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 279-291, 2019
112019
TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI GÖÇ AKIMLARI: ÇEKİM MODELİ ANALİZİ
KOÇ Selçuk, AR SOLMAZ
Journal of Life Economics 6 (4), 401-412, 2019
7*2019
Kirlilik Sığınağı Hipotezi: BRIC ve MIST Ülkeleri için Dinamik Panel Veri Analizi
F PEHLİVANOĞLU, AR Solmaz
Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2), 471-493, 2021
52021
Türkiye turizm talebi: panel çekim modeli
AR Solmaz, Y Bayraktutan
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi 10 (1), 425-435, 2020
52020
TÜRKİYE’DE COVID-19 SALGINI: İKTİSADİ ÖNLEMLER VE KISA DÖNEM SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Y Bayraktutan, AR Solmaz
COVID-19 SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE SOSYAL POLİTİKA, 17-46, 2021
2*2021
Enflasyon ve Turizm
Y Bayraktutan, AR Solmaz
Makroekonomik Göstergelerle Turizm Ekonomisi, 2018
22018
COVID-19 Policy Measures and Reflections on the Turkish Economy and Foreign Trade
Y Bayraktutan, AR Solmaz
Handbook of Research on Digital Innovation and Networking in Post-COVID-19 …, 2022
12022
BÖLÜM 4 TÜRKİYE’DE İBBS DÜZEY-2 BÖLGELERİNDE İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİNİN SINANMASI
A ORHAN, AR SOLMAZ
İşletme ve İktisadî Bilimler Araştırma ve Teori, 73, 2021
2021
COMPARATIVE ADVANTAGE OF POLAND IN THE FURNITURE SECTOR AND ITS IMPACT ON EU28’S COMPETITIVENESS
M Emikönel, MR İnce, AR Solmaz
Administrative and Economic Science, 285, 2021
2021
Kutuplaşma teorisi bağlamında Avrupa Birliği bütünleşmesi
AR Solmaz
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
2018
KUTUPLAŞMA VE İKTİSADİ BÜTÜNLEŞME: AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ• POLARIZATION AND ECONOMIC INTEGRATION: THE CASE OF EUROPEAN UNION
Y BAYRAKTUTAN, AR SOLMAZ
The Journal 11 (57), 2018
2018
THE COMPETITION BETWEEN PARTICIPATION AND CONVENTIONAL BANKS IN TURKEY: A QUANTITATIVE STUDY
AR SOLMAZ, ÖB SOYLU
Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (26), 440-466, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12