Takip et
Melike AYDEMİR ARSLAN
Melike AYDEMİR ARSLAN
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de eğitim teknolojileri araştırmalarındaki eğilimler: 2000-2009 dönemi makalelerinin içerik analizi
Y Göktaş, S Küçük, M Aydemir, E Telli, Ö Arpacık, G Yıldırım, İ Reisoğlu
Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi 12 (1), 177-199, 2012
2692012
Educational technology research trends in Turkey: A content analysis of the 2000-2009 decade.
Y Goktas, S Kucuk, M Aydemir, E Telli, O Arpacik, G Yildirim, I Reisoglu
Educational Sciences: Theory and Practice 12 (1), 191-199, 2012
2272012
Educational technology research trends in Turkey from 1990 to 2011
S Kucuk, M Aydemir, G Yildirim, O Arpacik, Y Goktas
Computers & Education 68, 42-50, 2013
1422013
Educational technology research trends from 2002 to 2014
O Baydas, S Kucuk, RM Yilmaz, M Aydemir, Y Goktas
Scientometrics 105, 709-725, 2015
1082015
Uzaktan eğitim program, ders ve materyal tasarımı
M Aydemir
Eğitim Yayınevi, 2018
702018
Evaluation of an online continuing education program from the perspective of new graduate nurses
S Karaman, S Kucuk, M Aydemir
Nurse education today 34 (5), 836-841, 2014
552014
Uzaktan Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanimina Yönelik Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi
M Aydemir, S Küçük, S Karaman
1 (4), 153-159, 2012
482012
An analysis of research trends in articles on video usage in medical education
E Taslibeyaz, M Aydemir, S Karaman
Education and Information Technologies 22, 873-881, 2017
472017
Virtual classroom participants’ views for effective synchronous education process
S Karaman, M Aydemır, S Kucuk, G Yıldırım
Turkish Online Journal of Distance Education 14 (1), 290-301, 2013
352013
Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme stilleri ve doyum düzeylerinin incelenmesi
M Bayrak, M Aydemir, S Karaman
Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 46 (1), 231-263, 2017
282017
An investigation of the learning styles and the satisfaction levels of the distance education students
M Bayrak, M Aydemir, S Karaman
Cukurova University Faculty of Education Journal 46 (1), 231-263, 2017
272017
Eş-Zamanlı Sanal Sınıf Ortamındaki Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
A Gündüz, M Aydemir, S Karaman
Sakarya University Journal of Education 8 (2), 83-95, 2018
232018
İnternet üzerinden herkese açık kurs (İHAK) sağlama deneyimi: AtademiX
M Aydemir, E Çelik, İ Bingöl, D Çakmak-Karapınar, E Kurşun, S Karaman
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (3), 52-74, 2016
232016
Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğretimsel Etkinliklerde Mobil İnternet Kullanımlarının Teknoloji Kabul Modeline Göre İncelenmesi.
Yİ BOLAT, M AYDEMİR, S KARAMAN
Gazi University Journal of Gazi Educational Faculty (GUJGEF) 37 (1), 2017
212017
Uzaktan eğitimde üstbilişsel etkinliklerin öğrencilerin ders çalışma süreçleri ve üstbilişsel becerileri açısından incelenmesi
M Aydemir
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
172014
ÜSTBİLİŞSEL ETKİNLİKLERİN UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜSTBİLİŞSEL SEVİYELERİ VE DERS ÇALIŞMA SÜREÇLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
M Aydemir, S Karaman
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (2), 18-40, 2017
122017
Öğretim teknolojileri araştırmalarındaki yöntemsel eğilimler
S Küçük, RM Yılmaz, M Aydemir, Ö Baydaş, Y Göktaş
Öğretim teknolojilerinin temelleri: teoriler, araştırmalar, eğilimler içinde …, 2013
112013
Katilimcilar kitlesel açik çevrimiçi derslere neden katiliyorlar? Atademix örneği
M AYDEMİR, E ÇELİK, E KURŞUN, S KARAMAN
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (4), 1921-1937, 2018
102018
Social presence in a three-dimensional virtual world used for distance education
R Yilmaz, M Aydemir, S Karaman, Y Goktas
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 18 (3 …, 2016
102016
Question-answer activities in synchronous virtual classrooms in terms of interest and usefulness
M Aydemir, E Kursun, S Karaman
Open Praxis 8 (1), 9-19, 2016
92016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20