Follow
Zeynep Nermin Aksakal
Zeynep Nermin Aksakal
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Verified email at erzincan.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Kitab-ı Mukaddes yasası: Tarihsel açıdan ve Kur'an-ı Kerim ile mukayeseli olarak
ZN Aksakal
PQDT-Global, 2017
42017
Kur’ân’a Göre Ehl-i Kitabın Kutsal Kitaplardaki Ayetleri Tahrifi, Gizlemesi ve Ayetlerle Amel Keyfiyeti
ZN Aksakal
Trabzon İlahiyat Dergisi 4 (2), 73-108, 2017
32017
EBÛ UBEYDE MA ‘MER b. el-MÜSENNÂ, MECÂZÜ’L-KUR’ÂN’I ve MUKADDİMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ZN Aksakal
Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2), 83-104, 2016
22016
Kur'ân'da Davet Öğretisi ve Ana Akım-Radikal İslâmcı Hareketlerin İdeolojisinde Yorumlanışı.
ZN Aksakal
Turkish Studies-Comparative Religious Studies 17 (4), 2022
2022
KUR’AN’IN LEVH-İ MAHFÛZ’DAKİ VARLIK BOYUTU
ZN AKSAKAL
Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu 1, 121, 2022
2022
Kutsal Kitaplarda Şeriat
Z Aksakal
Gece Akademi, 2019
2019
eş-Şeyh Hâlid Abdu’r-Rahmân El-Akk, Usûlu’t-Tefsîr ve Kavâiduhu, Daru’n-Nefâis Yayınları, 5. Baskı, 2007, Beyrut (Kitap Tanıtımı)
ZN Aksakal
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 2014
2014
Usûlu’t-Tefsîr ve Kavâiduhu (Tefsir Usulü ve Kaideleri)
ZN Aksakal
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 2014
2014
Kur'an'ın Mahiyetine Dair Tartışmaların Günümüzdeki İzdüşümleri ve Kur'an'ın Anlaşılmasındaki Etkileri
ZN Aksakal
Atatürk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri …, 2011
2011
KUR’AN’IN ŞİFA OLUŞU VE KUR’AN İLE TEDAVİ
Z Aksakal
marife
ZN Aksakal
Kur’ân’daki “Erkek Kız Gibi Değildir” İfadesi Cinsiyet Eşitliğine Engel midir?
ZN AKSAKAL
Marife Dini Araştırmalar Dergisi 22 (2), 821-841, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12