Dr. Şahin Gökçearslan
Dr. Şahin Gökçearslan
Gazi Üniversitesi www.sahingokcearslan.com.tr
gazi.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Modelling smartphone addiction: The role of smartphone usage, self-regulation, general self-efficacy and cyberloafing in university students
Ş Gökçearslan, F Kuşkaya Mumcu, T Haşlaman, DÇ Yasemin
Computers in Human Behavior 63, 639-649, 2016
2202016
Ortaöğrenim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı
Ş Gökçearslan, MS Günbatar
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama; Education Technology: Theory and …, 2012
98*2012
The relationship among pre-service teachers' computer competence, attitude towards computer-assisted education, and intention of technology acceptance
MH Baturay, Ş Gökçearslan, F Ke
International Journal of Technology Enhanced Learning 9 (1), 1-13, 2017
702017
Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
Ş Gökçearslan, A Durakoğlu
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2014), 419-435, 2014
68*2014
Smartphone addiction, cyberloafing, stress and social support among university students: A path analysis
Ş Gökçearslan, Ç Uluyol, S Şahin
Children and Youth Services Review 91, 47-54, 2018
482018
The effect of locus of control on learners' sense of community and academic success in the context of online learning communities
Ş Gökçearslan, A Alper
The Internet and Higher Education 27, 64-73, 2015
342015
Computer programming self-efficacy scale (CPSES) for secondary school students: Development, validation and reliability
V Kukul, Ş Gökçearslan, MS Günbatar
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (1), 158-179, 2017
332017
Place of wikis in learning and teaching process
S Gokcearslan, S Ozcan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 481-485, 2011
302011
Investigating The Problem Solving Skills of Students Attended Scratch Programming Course
V Kukul, Ş Gökçearslan
8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Edirne, 58-64, 2014
28*2014
Perspectives of Students on Acceptance of Tablets and Self-Directed Learning with Technology
S Gokcearslan
Contemporary educational technology 8 (1), 40-55, 2017
262017
Associations among Teachers' Attitudes towards Computer-Assisted Education and TPACK Competencies
MH Baturay, Ş Gökçearslan, Ş Şahin
Informatics in Education 16 (1), 1-23, 2017
242017
Ortaokul öğrencilerinin internet kullanım biçimleri: Riskli davranışlar ve fırsatlar
Ş GÖKÇEARSLAN, SS SEFEROĞLU
Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (1), 383-404, 2016
23*2016
Lise öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
A Durakoğlu, Ş Gökçearslan
NWSA: Education Sciences 5 (3), 354-364, 2010
22*2010
Mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk ölçeği: Bir uyarlama çalışması
Ş Gökçearslan, E Solmaz, V Kukul
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (1), 143-157, 2017
212017
Preservice Teachers' Level of Web Pedagogical Content Knowledge: Assessment by Individual Innovativeness
Ş Gökçearslan, T Karademir, AT Korucu
Journal of Educational Computing Research 55 (1), 70-94, 2017
142017
Öğrencilerin evde bilgisayar kullanımına ilişkin bir çalışma
Ş Gökçearslan, SS Seferoğlu
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Kongre Kitabı 2, 839-844, 2005
142005
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımına ilişkin öğrenci ve veli görüşleri
Ş Gökçearslan
Hacettepe Üniversitesi, 2005
142005
Mobil Öğrenme: Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması
E Solmaz, Ş Gökçearslan
10. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Sempozyumu, 0
13*
E-öğrenmenin Gelişimi ve İnternetin Eğitim Sürecine Yansımaları: Gazi Üniversitesi Örneği
M Toplu, Ş Gökçearslan
Türk Kütüphaneciliği 26 (3), 501-535, 2012
11*2012
An Outcome Evaluation Study on Internet Addiction
Ö Seher, G Şahin
AWERProcedia Information Technology & Computer Science 3rd World Conference …, 2013
10*2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20