Follow
Şahin Gökçearslan
Şahin Gökçearslan
Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Modelling smartphone addiction: The role of smartphone usage, self-regulation, general self-efficacy and cyberloafing in university students
Ş Gökçearslan, F Kuşkaya Mumcu, T Haşlaman, DÇ Yasemin
Computers in Human Behavior 63, 639-649, 2016
3852016
Ortaöğrenim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı
Ş Gökçearslan, MS Günbatar
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama; Education Technology: Theory and …, 2012
179*2012
The relationship among pre-service teachers' computer competence, attitude towards computer-assisted education, and intention of technology acceptance
M Baturay, Ş Gökçearslan, F Ke
International Journal of Technology Enhanced Learning 9 (1), 2017
1352017
Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
Ş Gökçearslan, A Durakoğlu
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (2014), 419-435, 2014
135*2014
Smartphone addiction, cyberloafing, stress and social support among university students: A path analysis
Ş Gökçearslan, Ç Uluyol, S Şahin
Children and Youth Services Review 91, 47-54, 2018
1332018
Computer programming self-efficacy scale (CPSES) for secondary school students: Development, validation and reliability
V Kukul, Ş Gökçearslan, MS Günbatar
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (1), 158-179, 2017
552017
Scratch ile Programlama Eğitimi Alan Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Incelenmesi Investigating The Problem Solving Skills Of Students Attended Scratch Programming Course
V Kukul, Ş Gökçearslan
54*2014
Perspectives of Students on Acceptance of Tablets and Self-Directed Learning with Technology
S Gokcearslan
Contemporary educational technology 8 (1), 40-55, 2017
512017
Associations among Teachers' Attitudes towards Computer-Assisted Education and TPACK Competencies
MH Baturay, Ş Gökçearslan, Ş Şahin
Informatics in Education 16 (1), 1-23, 2017
462017
The effect of locus of control on learners' sense of community and academic success in the context of online learning communities
Ş Gökçearslan, A Alper
The Internet and Higher Education 27, 64-73, 2015
412015
Mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk ölçeği: Bir uyarlama çalışması
Ş Gökçearslan, E Solmaz, V Kukul
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 7 (1), 143-157, 2017
362017
Ortaokul öğrencilerinin internet kullanım biçimleri: Riskli davranışlar ve fırsatlar
Ş Gökçearslan, SS SEFEROĞLU
Kastamonu Eğitim Dergisi 24 (1), 383-404, 2016
36*2016
Place of wikis in learning and teaching process
S Gokcearslan, S Ozcan
Procedia-Social and Behavioral Sciences 28, 481-485, 2011
362011
Preservice Teachers' Level of Web Pedagogical Content Knowledge: Assessment by Individual Innovativeness
Ş Gökçearslan, T Karademir, AT Korucu
Journal of Educational Computing Research 55 (1), 70-94, 2017
322017
E-öğrenmenin gelişimi ve internetin eğitim sürecine yansımaları: Gazi Üniversitesi örneği
M Toplu, Ş Gökçearslan
Türk Kütüphaneciliği 26 (3), 501-535, 2012
27*2012
Semantik web (web 3.0) ve eğitim amaçlı kullanımı
Ş Gökçearslan
Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 2 (4), 1-15, 2011
242011
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin evde bilgisayar kullanımına ilişkin öğrenci ve veli görüşleri
Ş Gökçearslan
Hacettepe Üniversitesi, 2005
232005
Mobil Öğrenme: Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi Çalışması
E Solmaz, Ş Gökçearslan
10. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Sempozyumu, 0
23*
Lise öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi
A Durakoğlu, Ş Gökçearslan
NWSA: Education Sciences 5 (3), 354-364, 2010
22*2010
Öğrencilerin evde bilgisayar kullanımına ilişkin bir çalışma
Ş Gökçearslan, SS Seferoğlu
XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Kongre Kitabı 2, 839-844, 2005
222005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20