Özlem Öztürk
Özlem Öztürk
Dr.
Verified email at cs.deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Text design for TTS speech corpus building using a modified greedy selection
B Bozkurt, O Ozturk, T Dutoit
Eighth European Conference on Speech Communication and Technology, 2003
722003
On lexicon creation for turkish LVCSR.
K Hacioglu, BL Pellom, T Ciloglu, Ö Öztürk, M Kurimo, M Creutz
INTERSPEECH, 2003
642003
Financial determinants of investment for Turkey
O Uçan, Ö Öztürk
Journal of economic and social studies 1 (1), 83, 2011
312011
Modeling phoneme durations and fundamental frequency contours in Turkish speech
Ö Öztürk
Middle East Technical University, 2005
202005
Kuran kursu öğrencilerinde depresyon düzeyi üzerine bir araştırma (Konya örneği)
Ö Öztürk
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
82007
Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet
Ö Öztürk
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal …, 2011
52011
Segmental duration modelling in turkish
Ö Öztürk, T Çiloğlu
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 669-676, 2006
52006
20. Yüzyıl Rus keman ekolünde pedagojik yaklaşımlar ve sağ el teknikleri ile ilgili uygulamalar
ÖD Öztürk
Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
32019
Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ile Döviz Kuru İlişkisi: Türkiye Örneği
U Okyay, Ö Öztürk
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (3), 309-318, 2010
22010
Low level feature selection for a content based digital mammography image retrieval system
O Ozturk, H Bulu, A Alpkocak, C Guzelis
2009 IEEE 17th Signal Processing and Communications Applications Conference …, 2009
12009
Evli kadınların doğum kontrol yöntemleri hakkında düşünceleri ile kullandıkları yöntemler
E YANIKKEREM, Ö ÖZTÜRK, N CIVAK
Jinekoloji ve Obstetrik Derg. 19 (1), 22-30, 2005
12005
Modeling segmental duration for Turkish text-to-speech
O Ozturk, T Ciloglu
Proceedings of the IEEE 12th Signal Processing and Communications …, 2004
12004
External and internal aspects of Azerbaijan’s energy policy: Europeanization process and its limitations
Ö Taytaş Öztürk
Middle East Technical University, 2013
2013
KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ İLE DÖVİZ KURU İLİSKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEGİ.
O UÇAN, Ö ÖZTÜRK
Journal of the Cukurova University Institute of Social Sciences 19 (3), 2010
2010
Duration Modeling For Turkish Text-to-Speech Synthesis System.
Ö Öztürk, Ö Salor, T Çiloglu, M Demirekler
LREC, 2004
2004
JS BACH’IN SOL MİNÖR 1. SOLO KEMAN SONATININ FÜG’Ü İÇİN DONT ETÜDLERDEN ÖNERİLEBİLECEK ÇALIŞMALAR
ÖD Öztürk
Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat 3 (5), 0
Đçerik Tabanlı Sayısal Mamogram Erişim Sistemi için Alt Düzey Öznitelik Çıkarımı Low Level Feature Selection for a Content Based Digital Mammography Image Retrieval System
Ö Öztürk, H Bulu, A Alpkoçak, C Güzeliş
Türkçe Metinden-Konuşma-Sentezleme Sistemi İçin Yüklem Sözlüğü Tasarımı
Ö Öztürk, T Çiloğlu, M Demirekler, C Bozşahin
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18