Follow
Murat Düzer
Murat Düzer
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu
Verified email at bilecik.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Finansal analizde kullanılan oranlar ve firma değeri ilişkisi: İMKB’de bir uygulama
E Birgili, M Düzer
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 74-83, 2010
1352010
Sürdürülebilirlik performans göstergelerine ilişkin açıklamaların finansal performans üzerine etkisi
M Düzer
PQDT-Global, 2018
672018
Finansal analizde kullanılan oranlar ve firma değeri ilişkisi imkb’de bir uygulama
M Düzer
PQDT-Global, 2008
672008
Kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması ve finansal performans: bist’te işlem gören şirketler için karşılaştırmalı bir analiz
M Düzer, S Önce
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2 (2), 637-648, 2017
372017
Kurumsal yönetim derecelendirmesi: BİST kurumsal yönetim endeksi’nde bir inceleme
M Düzer
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 …, 2020
112020
The relationship between the rates which are used in financial analysis and firm value an application in Istanbul stock exchange
E Birgili, M Düzer
The Journal of Accounting and Finance 46, 74-83, 2010
62010
Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi, İMKB’de Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi)
M Düzer
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
62008
Kurumsal yönetim, kurumsal sürdürülebilirlik ve finansal performans: Bist’te bir inceleme
M Düzer
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 35-51, 2021
52021
Salgın sürecinin işletmelerin faaliyet sonuçlarına etkisi: BIST imalat sektöründe bir araştırma
M Düzer
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1-23, 2022
42022
Türev Ürün Kullanımının Piyasa Değerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama
L Kantar, M Düzer
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi 16 (2), 189-215, 2022
32022
YATIRILAN SERMAYENİN GETİRİSİ VE HİSSE SENEDİ FİYAT PERFORMANSI: BORSA İSTANBUL’DA SEKTÖREL BİR ARAŞTIRMA
M DÜZER
Muhasebe ve finans alanlarında seçme konular, 157, 2022
12022
İLK HALKA ARZLARA YÖNELİK KISA DÖNEM FİYAT PERFORMANS İNCELEMESİ ve SEKTÖREL KARŞILAŞTIRMA
M Düzer
Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi …, 2022
12022
Muhasebe İhtiyatlılığı ve Sürdürülebilirlik: BIST 100’de Bir Araştırma
M Düzer
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 39-56, 2023
2023
NAKİT AKIŞ PROFİLLERİ VE İŞLETME YAŞAM DÖNGÜSÜ ÖZELLİKLERİ: KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ BASIM SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
M Düzer
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 25 (MODAVICA Özel Sayısı), 380-412, 2023
2023
Nakit Akış Profilleri Ve İşletme Yaşam Döngüsü Özellikleri: Kağıt Ve Kağıt Ürünleri Sektöründe Bir Araştırma
M DÜZER
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 25 (MODAV 19. Uluslararası Muhasebe …, 2023
2023
Finansal Raporlama Kalitesinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: BIST’te Bir Araştırma
M Düzer
Düzenlemeler Işığında, 241, 2023
2023
SALGIN SÜRECİNİN İŞLETMELERİN FAALİYET SONUÇLARINA ETKİSİ: BIST İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA.
M DÜZER
Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi …, 2022
2022
EFFECT OF DISCLOSURES ON SUSTAINABILITY PERFORMANCE INDICATORS ON FINANCIAL PERFORMANCE: AN APPLICATION IN BIST
M Düzer, S Önce
Journal of Accounting and Taxation Studies 11 (1), 93-117, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18