Takip et
Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN
Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Isparta University of Applied Sciences
isparta.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Accessible tourism: The golden key in the future for the specialized travel agencies
G Özogul, GG Baran
Journal of Tourism Futures 2 (1), 79-87, 2016
732016
TURİSTLERİN HEDONİK VE FAYDACI TÜKETİM EĞİLİMLERİNİN BELİRLENMESİ
GG BARAN, A TANRISEVDİ
The Journal of Academic Social Science 60 (60), 551-566, 2019
162019
Otel İşletmelerinde Dış Kaynak Kullanımı: Yiyecek İçecek Departmanlarında Bir Araştırma
G Güçlütürk
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010
102010
Yeni Tüketiciler Arasındaki Kuşak Z’nin Tatil Tercihleri: Üniversite Öğrencileri Örneği
G Güçlütürk Baran, G Özoğul, E Noyan
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2), 927-945, 2020
92020
Unutulmaz Gezi Deneyimleri: Turist Rehberlerinden Yansımalar
G Güçlütürk Baran
Journal of Travel and Tourism Research 14 14 (Spring), 1-20, 2019
92019
Turist Rehberliği Mesleğini Seçme Nedenleri
G Güçlütürk Baran
International Journal of Management and Social Researches (Uluslararası …, 2019
7*2019
TURİZM ENDÜSTRİSİNDE RADYO FREKANS TANIMLAMA (RFID) TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARINA GENEL BAKIŞ
G Özoğul, G Güçlütürk Baran
Business & Organization Research Conference, 2018
72018
BİR İHTİSASLAŞMA MODELİ: ENGELLİLER İÇİN ULAŞILABİLİR TURİZM TUR PROGRAMI ve TUR FİYATLANDIRMASI ÖRNEĞİ
G ÖZOĞUL, G GÜÇLÜTÜRK BARAN
ULAKBİLGE 5 (15), 1413-1435, 2017
6*2017
Deniz/Kıyı Turizminin Gelişimi ve Etkileri: Fethiye için Bir Değerlendirme
G Güçlütürk Baran, G Özoğul
Journal of Marine Tourism 2 (1), 1-14, 2016
6*2016
İzmir’de Yöresel ve Coğrafi İşaretli Yiyecek ve İçeceklerin Menülerde Yer Verilme Durumu
H Şahin, G Güçlütürk Baran
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 6 (4), 1180-1198, 2022
52022
Bir uzmanlaşma (İhtisaslaşma) modeli: ulaşılabilir turizm tur planlaması örneği. 15
G Özoğul, G Baran
Ulusal Turizm Kongresi, Ankara, 1160-1175, 2014
52014
UZMANLAŞAN ACENTALAR VE NİŞ PAZAR SORUNSALINA BİR ÇÖZÜM REÇETESİ: FOBİK TURİSTLER VE ÖZEL İLGİ TURİZMİ
GG BARAN, G ÖZOĞUL
Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 39-51, 2018
42018
Beş Yıldızlı Kıyı Tatil Yeri (Resort) Otel İşletmelerinin Suyla Sağlıklı ve Zinde Olma (SPA ve Wellness) Bölüm Hizmetlerinde Yöneticiler Tarafından Algılanan Sorunlar
G Güçlütürk Baran, G Özoğul
Türk Turizm Araştırmaları Dergisi 3 (2), 135-145, 2019
32019
TURİSTLERİN HEDONİK TÜKETİM EĞİLİMLERİNİN DAVRANIŞSAL NİYETLERİNE ETKİSİ
GG Baran
BİLDİRİ KİTABI, 9, 2018
32018
Turistlerin Hedonik Tüketim Eğilimlerinin Davranışsal Niyetlerine Etkisi
G Güçlütürk Baran
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
32017
Innovation and Service Design in Brand Resort Hotels
İ Çetin, G Güçlütürk Baran, S Yüksel
Gastroia 6 (3), 519-534, 2022
22022
COVID-19 outbreak: effects on tourism and management measures taken
G Özoğul, GG Baran
COVID-19 and the Hospitality and Tourism Industry, 130-150, 2021
22021
Z KUŞAĞININ TATİLE YÖNELİK İLGİLENİMİ
GG Baran, E Noyan, AN Karabulut
Öneri Dergisi 15 (54), 529-554, 2020
22020
Turizmde Gastronomi, Coğrafi İşaretli Ürünler ve Kültürel Miras İlişkisi
G Güçlütürk Baran
Sosyal Bilimlerde Güncel Konular ve Multi-Disipliner Yaklaşımlar-2 (Editör …, 2020
2*2020
Madalyonun öteki yüzü: eylemli turist rehberlerinin yerli ve yabancı turiste yönelik metaforik algıları
GG Baran, G Özoğul
Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 434-474, 2021
12021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20