Follow
Öznur Nalçınkaya
Öznur Nalçınkaya
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Verified email at hbv.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İş hayatında yıldırmanın (mobbing) çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerine etkisi: bir kamu kurumuna yönelik araştırma
A Çetin
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
182015
İşyerinde psikolojik tacizin (mobbing) hukuksal temelleri ve sonuçları
A Sağun
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
102015
Kamu Yöneticisinin Takdir Yetkisi Bağlamında Bezdiri (Mobbing)
Ö Nalçınkaya, Öznur Nalçınkaya
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012
9*2012
Kamu ortaöğretim okulu müdürlerinin hukuksal yetkilerini kullanımına ilişkin görüşleri
Y Koç
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
52017
Gazetelerin Siyasi Partilere Yaklaşımı: Sözcü Gazetesi Üzerine Bir İnceleme
Ö Nalçınkaya, Ö Nalçınkaya
International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal 8 (63), 1732-1751, 2022
22022
Halkla İlişkiler ve Büro Yönetimi
ÖBR Nalçınkaya, R Nalçınkaya, Ö. ve Bayansar
22019
PARLAMENTER DİPLOMASİ EKSENİNDE BÖLGESEL BİR BÜTÜNLEŞME HAMLESİ: TÜRKPA
A ÖZKAN
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2023
12023
İç ve Dış Politik Gelişmeler Işığında Erdoğan Döneminin Güvenlik Algısı
A ÖZKAN
Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi 6 (2), 469-488, 2023
2023
İstanbul Sözleşmesi Tartışmalarında Açık Muhalefetten Zemin Kaydırmaya Farklı Tutumlar: Sabah ve Sözcü Örnekleri
HÇ Keneş, N Kocabay-Şener
Fe Dergi 15 (2), 153-197, 2023
2023
Siyasal Seçim Kampanyalarında Mesaj Stratejileri: 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Üzerine Bir İnceleme
Ö NALÇINKAYA
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2023
2023
Türkiye’de Kitle İletişim Etki Araştırmaları Üzerine Yayımlanan Makaleler Bibliyografyası (2007-2017)
Ö NALÇINKAYA
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 11 (4), 2373-2411, 2022
2022
Algı Yönetiminde Yumuşak Güç, Adalet Yayınevi
Ö NALÇINKAYA
Ankara, 2022
2022
On Parmak Klavye Kullanımı Fe ve Q Klavye
Ö Nalçınkaya, Ö Nalçınkaya
2022
Algı Yönetiminde Yumuşak Güç
Ö Nalçınkaya, Ö Nalçınkaya
2022
Algı Yönetiminde Yumuşak Güç Uygulamaları: Türkiye Örneği
Ö Nalçınkaya
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2022
2022
Cadde, Sokak ve Mahalle Adlarının Şehrin Kimliği ve Toplumsal Bellek Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi; Ankara: Altındağ İlçesi Örneği
Ö Nalçınkaya
International Conference On Multidisciplinart Studies- III 1 (1), 735-757, 2022
2022
Big Data ve Yeni Medya Araçları İlişkisi
Ö Nalçınkaya
Uluslararası Ege Kongreleri 1 (1), 321-332, 2022
2022
Comparison of Taking Personal Initiative of Public and Private School Administrators According to the Perceptions of Teacher
Y Kılıç
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 7 (3), 314-327, 2021
2021
Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Halkla İlişkiler
Ö Nalçınkaya
Sağlık Kurumları Yönetiminde Covid-19 Güncesi, 315-339, 2021
2021
Use Of Soft Power Elements By Local Administrations: Example Of "International Anatolian Days Culture and Art Festival
Ö Nalçınkaya
International Turkish Culture and Art Symposium Proceedings Book 1, 536-562, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20