Follow
Metin PARILDI
Metin PARILDI
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Verified email at erciyes.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Fransız Sömürgeciliği Döneminde Kuzey Afrika’da Arap Dili ve Edebiyatına Genel Bir Bakış
M Parıldı
BILIMNAME: DUSUNCE PLATFORMU 1 (18), 2010
82010
Ebul-Atahiye ve şiiri
M Parildi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007
42007
İşgal Dönemi Tunus Şiirinde Avangard Bir Romantik: Ebu’l-Kâsım eş-Şâbbî
M PARILDI
Avrasya Etüdleri 40 (2), 325-354, 2011
32011
Tecâhulu’l-Ârif: Kronolojik Geçmişi, Terimleşme Süreci, Üslûbu ve Amacı
M PARILDI
Bilimname, 265-302, 2022
12022
Mîhâîl Nuayme'nin" Saâdetu'l-Bîk" Öyküsü ile" Züğürt Ağa" Filmi Arasında Bir Karşılaştırma
M PARILDI
Erciyes Akademi 36 (1), 396-407, 2022
2022
TAJAHUL AL-ARIF (FEIGNED IGNORANCE): CHRONOLOGICAL BACKGROUND, THE PROCESS OF BECOMING A TERM, STYLE, AND PURPOSE
M PARILDI
BILIMNAME 47 (1), 2022
2022
Arapçada Üç Harfli Fiil Köklerini Oluşturan İkili Harf Kombinasyonlarının Analizi
M PARILDI
Bilimname, 495-521, 2021
2021
Cemheratu Eş‛ âri’l-‛ Arab" ın İlk Dönem Şiir Antolojileri Arasındaki Yeri ve Önemi
M Parıldı
Marife 11 (2), 129-140, 2011
2011
37. SAYI HAKEM KURULU/37th Issue Advisory Board
EE ÖZÜNLÜ, H YILDIZ, İ ÇAPÇIOĞLU, MM ERGİN, ÖF TEBER, E Selim, ...
Fransız Sömürgeciliği Döneminde Kuzey Afrika’da Arap Dili Ve Edebiyatına Genel Bir Bakış
M PARILDI
Bilimname 2010 (1), 0
EBU’L-ªATĀHİYE VE ŞİİRİ
DRT UZUN, M PARILDI
Arap Dilinde Gulüv
M PARILDI
Bilimname 2009 (2), 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12