Merve Çerçi
Title
Cited by
Cited by
Year
Özel alışveriş sitelerinin kompulsif satın alma davranışına yansımaları
M Çerçi, B Özkaya
Dijital İletişim Etkisi Uluslararası Akademik Konferansı Bildiri Kitabı, 362-376, 2014
112014
Relationship of the gap between experience and language with mental health in adolescence: the importance of emotion regulation
ÖF Şimşek, M Çerçi
The Journal of psychology 147 (3), 293-309, 2013
62013
Reklam Yönetimi
N Tosun, NT Uraltaş, A Nas, B Özkaya, S Güdüm, B Ertürk, M Dönmez, ...
İstanbul Beta Basım, 2018
52018
Üniversite Öğrencilerinde Dinin Etkisi ile Tüketici Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişki
M Seyfi, M Çerçi
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 185-200, 2017
12017
Hedonic and Utilitarian Consumption in COVID-19 Process
M Çerçi, M Seyfi
Erciyes İletişim Dergisi 8 (1), 23-36, 2021
2021
Tüketicilerin Planlı Eskitmeye Yönelik Tutumları: Akıllı Telefon Tüketicileri Üzerine Bir Araştırma
M Çerçi
Marmara Universitesi (Turkey), 2019
2019
PUBLIC RELATIONS IN TURKEY FROM WOMEN’S PERSPECTIV
M Seyfi, D GÜVEN, M Cerci
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 8 (2), 232-244, 2018
2018
Planlı Eskitme Kavramı Bağlamında Tüketici Tutumları
M ÇERÇİ, NZ TOSUN
Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 1-1, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8