Merve Çerçi
Title
Cited by
Cited by
Year
Reklam yönetimi
N Tosun, K Tüzel Uraltaş, A Nas, B Özkaya, S Güdüm, B Ertürk, ...
Beta Basım Yayım Dağıtım, 2018
112018
Özel alışveriş sitelerinin kompulsif satın alma davranışına yansımaları
M Çerçi, B Özkaya
Dijital İletişim Etkisi Uluslararası Akademik Konferansı Bildiri Kitabı, 362-376, 2014
112014
Relationship of the gap between experience and language with mental health in adolescence: the importance of emotion regulation
ÖF Şimşek, M Çerçi
The Journal of psychology 147 (3), 293-309, 2013
72013
Hedonic and Utilitarian Consumption in COVID-19 Process
M Çerçi, M Seyfi
Erciyes İletişim Dergisi 8 (1), 23-36, 2021
32021
Üniversite Öğrencilerinde Dinin Etkisi ile Tüketici Karar Verme Tarzları Arasındaki İlişki
M Seyfi, M Çerçi
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 4 (2), 185-200, 2017
22017
Planlı Eskitme Kavramı Bağlamında Tüketici Tutumları
M ÇERÇİ, NZ TOSUN
Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 1-1, 2021
12021
Tüketicilerin Planlı Eskitmeye Yönelik Tutumları: Akıllı Telefon Tüketicileri Üzerine Bir Araştırma
M Çerçi
Marmara Universitesi (Turkey), 2019
12019
DİJİTAL ORTAMLARDA YIKAN GEÇEN YIKICI REKLAMLAR
M ÇERÇİ
Reklama ‘Yeni’den Bakmak-Merve GENÇYÜREK ERDOĞAN-Burçe AKCAN, 13, 2021
2021
Nostalji Eğilimi & Benliğin Ayrımlaşması
M Çerçi
Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi 13 (24), 479-491, 2021
2021
PUBLIC RELATIONS IN TURKEY FROM WOMEN’S PERSPECTIV
M Seyfi, D Güven, M Cerci
The Turkish Online Journal of Design Art and Communication 8 (2), 232-244, 2018
2018
OTONOM DUYUSAL MERİDYEN TEPKİ (ASMR) REKLAMLARININ DUYGU OLUŞTURMADAKİ ROLÜ
M ÇERÇİ
Turkish Online Journal of Design Art and Communication 11 (3), 932-942, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11