Follow
gokhan rahmi baki
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin En Önemli Belirleyicileri ve İllerin 2012 Yılı Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması
AS Albayrak, O Karamustafa, F Savaş, GR Baki
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Rize, 2013
72013
Türkiye'de coğrafi bölgelere göre illerin 2012 yılı sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması
AS Albayrak, O Karamustafa, F Savaş, GR Baki
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (1), 1-22, 2015
62015
Uluslararası ticaret ve çalışma standartları
GR Baki
PQDT-Global, 2010
2010
TÜRKİYE’DE COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE İLLERİN 2012 YILI SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK SIRALAMASI1 THE YEAR OF 2012 SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT RANKING OF PROVINCES IN TURKEY ACCORDING TO …
AS ALBAYRAK, O KARAMUSTAFA, F SAVAŞ, GR BAKİ
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4