Follow
Cihan Unal
Cihan Unal
Verified email at gumushane.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effect of the COVID-19 pandemic on eating habits and food purchasing behaviors of university students
HÖ Yılmaz, R Aslan, C Unal
Kesmas 15 (3), 154-9, 2020
1092020
Effect of the COVID-19 pandemic on eating habits and food purchasing behaviors of university students. Kesmas, 15 (3), 154–159
HÖ Yılmaz, R Aslan, C Unal
82020
Awareness and attitude of patients about patient privacy
S Bostan, C Unal
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law and History 27 (3), 239-249, 2019
72019
Issue experienced in provision of emergency services in pre-hospitalization period in Turkey
S Bostan, C Unal
Electronic Turkish Studies 12 (13), 95-116, 2017
52017
Hastaların Hasta Mahremiyeti Hakkında Farkındalık ve Tutumları.
S Bostan, C Unal
Turkiye Klinikleri Journal of Medical Ethics-Law & History/Türkiye …, 2019
42019
Hastaların aydınlatılmış onam hakkında farkındalık ve tutumları
S Bostan, FN Ünal, Ü Cihan, FE Metin
32020
2023 Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından Sağlık Bakanlığına Yöneltilen Tweetler: Türkiye'deki Deprem Felaketine Yönelik Bir İçerik Analizi
C Unal, C Sezer
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12 (2), 782-793, 2023
22023
Evaluation of knowledge about COVID-19 and its effect on psychological states of university students
C Unal, R Aslan, HO Yilmaz
European Journal of Environment and Public Health 5 (2), em0084, 2021
12021
Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Mahremiyeti Endişesi Ve Korunma Davranışlarını Etkileyen Faktörler
C Unal, C Sezer
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 12 (4), 1498-1517, 2023
2023
Sağlık hizmetlerinde bilgi mahremiyeti endişesi ve korunma davranışlarını etkileyen faktörler üzerine bir araştırma= A study on factors influencing privacy concerns and …
Cİ Unal
Sakarya Üniversitesi, 2023
2023
Kalite bağlamında hasta katılımı (Bir alan araştırması)
C Unal
PQDT-Global, 2018
2018
HASTANE ÖNCESI ACIL SAĞLIK HIZMETLERI SUNUM SÜRECINDE YAŞANAN SORUNLAR
S BOSTAN, Ü Cihan
Turkish Studies 12 (13), 95-116, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12