M. Fatih Taşar
M. Fatih Taşar
Professor of Physics Education, Fizik Eğitimi Profesörü, Gazi Üniversitesi
Verified email at gazi.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe’ye Uyarlanması (The adaptation of the technological pedagogical content knowledge confidence survey into …
B Timur, MF Taşar
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Gaziantep University Journal …, 2011
127*2011
Teaching history and the nature of science in science teacher education programs
MF Taşar
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (13), 30-42, 2003
802003
Development and validation of a multiple format test of science process skills
BK Temiz, MF Taşar, M Tan
International Education Journal 7 (7), 1007-1027, 2006
752006
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimin doğası hakkındaki görüşleri
O Aslan, N Yalçın, MF Taşar
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (3), 1-8, 2009
712009
İlköğretim fen öğretim programında hedeflenen öğrenci kazanımlarının bilimsel süreç becerilerine göre sınıflandırılması
MF Taşar, BK Temiz, M Tan
V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi 1, 380-385, 2002
702002
An Investigation of Pre-Service Science Teachers’ Cognitive Structures and Ideas about the Nature of Technology
F Aydin, MF Taşar
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (4), 209-221, 2010
52*2010
Turkish Preservice Elementary School Teachers' Beliefs about the Nature of Science
E Macaroglu, MF Taşar, E Cataloglu
Annual Meeting of National Association for Research in Science Teaching …, 1998
511998
Probing Preservice Teachers’ Understandings of Scientific Knowledge by Using a Vignette in Conjunction with a Paper and Pencil Test
MF Tasar
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 2 (1), 53-70, 2006
492006
How do Science Teachers View and Teach the Nature of Science? A Classroom Investigation.
O Aslan, MF Taşar
Education & Science/Egitim ve Bilim 38 (167), 2013
48*2013
What part of the concept of acceleration is difficult to understand: the mathematics, the physics, or both?
MF Taşar
ZDM 42 (5), 469-482, 2010
402010
Grafik Çizme ve Anlama Becerisinin Saptanmasi
MF Taşar, ŞK İngeç, PÜ Güneş
382002
A Cross-National Study of Czech and Turkish University Students’ attitudes Towards ICT Used in Science Subjects
M Kubiatko, M Usak, K Yilmaz, MF Tasar
Journal of Baltic Science Education 9 (2), 2012
272012
TC 6-8. sınıflar fen ve teknoloji dersi öğretim programının ABD Massachusetts eyaleti bilim ve teknoloji/mühendislik dersi öğretim programı ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi
MF TAŞAR, S KARAÇAM
Milli Eğitim 37 (179), 195-212, 2008
272008
Fen bilimleri eğitimi alanında Türkiye merkezli argümantasyon araştırmalarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
E Çetinkaya, MF Taşar
Hacettepe University Journal of Education 33 (2), 353-381, 2017
232017
A case study of a novice college student's alternative framework and learning of force and motion
MF Tasar
The Pennsylvania State University, 2001
232001
Fen bilgisi öğretmen özelliklerinin öğrenci fen başarısı ile ilişkisi: TIMSS 2011 verilerine göre bir durum analizi (Singapur, Güney Kore, Japonya, İngiltere, Türkiye)
İ Abazaoğlu, MF Taşar
Elementary Education Online 15 (3), 2016
202016
Öğretmen adaylarının momentum ve impuls kavramlarına ilişkin bilgi yapılarının kavram haritaları yöntemi ile araştırılması
P Ünlü, ŞK İngeç, MF Taşar
Eğitim ve Bilim 31 (139), 2006
192006
Developing pre-service science teachers’ cognitive structures about technology: Word Association Test (WAT)
B Timur, MF Taşar
Western Anatolia Journal of Educational Sciences 2011, 131-138, 2011
182011
In-service science teachers’ technological pedagogical content knowledge confidences and views about technology-rich environments
B Timur, MF Tasar
CEPS Journal 1 (4), 11-25, 2011
182011
Students' conceptual difficulties in quantum mechanics: potential well problems
Ö Özcan, N Didiş, MF Taşar
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 36 (36), 2009
172009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20