Takip et
Serhat Güney
Serhat Güney
Prof. Dr., Communications, Galatasaray University
gsu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Tüm Yönleriyle Topluluk Radyoları
S Güney
Punto, 2009
132009
Turkish radio broadcasts in The Netherlands: Community Communication or Ethnic Market?
Ö Cankaya, S Güney, E Köksalan
Westminster Papers in Communication and Culture 5 (1), 2008
13*2008
The Existential Struggle of Second-Generation Turkish Immigrants in Kreuzberg: Answering Spatiotemporal Change
S Güney, B Kabaş, C Pekman
Space and Culture 20 (1), 42-55, 2017
122017
Diasporic music in transition: Turkish immigrant performers on the stage of “Multikulti” Berlin
S Güney, C Pekman, B Kabaş
Popular Music and Society 37 (2), 132-151, 2014
112014
Sokaklardan “Club” lara: Alman-Türk gençliğinin müzik serüveni
S Güney, C Pekman, B Kabaş
İstanbul University Journal of Sociology 3 (27), 251-271, 2013
102013
Zor İsimli Çocuklar. Bir Gurbet Hikayesi
S Güney
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2015
82015
Social Media Strategies of The European Union Bodies: A Comparison With Turkey's Experience
F Çömlekçi, G Serhat
Gaziantep University Journal of Social Sciences 15 (4), 1119-1130, 2016
72016
Migrant Spaces and Childhood: Growing up in Kreuzberg
S Güney, B Kabaş
Urbana 18 (1), 1-23, 2017
42017
Hollanda'da Türkçe Yerel Radyolar: Topluluk İletişimi mi, Etnik Pazar mı?
Ö Cankaya, AGHS GÜNEY, AGME KÖKSALAN
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 9-46, 2006
42006
Impossibility of authentic experience? The existential estrangement which turns to performance
S Güney, B Uzuncan
Journal of Tourism and Cultural Change, 2020
3*2020
Web Radio by Children? An Explorative Study on an International Children's Radio Network.
S GÜNEY, K RIZVANOĞLU, Ö ÖZTÜRK
Ileti-s-im, 2013
32013
Serving the evolving communities: Functions of Turkish diasporic web sites in Germany
K Rizvanoglu, HS Guney
JEMIE 9, 46, 2010
32010
Türkiye'de Radyonun Değişen Kültürel İşlevi İstanbul'daki Taksi Şoförleri Üzerine Bir Araştırma
Ö CANKAYA, AGV MAHMUTOĞLU, AGHS GÜNEY
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 2004
32004
Yasadışı Yayıncılıktan Ticarileşmeye: Fransa'da Korsan Radyoculuğun Kısa Tarihi
S Güney
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 4 (13 …, 2017
22017
An alternative media experience: LiveLeak
F Çömlekçi, S Güney
International Conference of Design, User Experience, and Usability, 62-70, 2014
22014
Almanya'da Türk Medyası: Entegrasyon Sorunu Metropol FM ve Radiomultikulti Üzerine Bir Organizasyonel Çalışma
Ö Cankaya, AGHS GÜNEY, AGE KÖKSALAN, AGV MAHMUTOĞLU
Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 7-44, 2005
22005
A Place for Immigrants in the Ghetto: The Rise and Fall of the NaunynRitze Youth Centre
S Güney, B Kabaş, F Çömlekçi
Space and Culture 22 (4), 369-386, 2019
12019
World Wide Journey of the Needle: Cross-Cultural Web Radio Experience
ME Köksalan, HS Guney, K Rizvanoglu
Journal of Intercultural Communication, 2010
12010
Bir Topluluk İletişim Modeli: İnternette Çocuk Radyosu
HS GÜNEY
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 6 (1), 200-213, 2009
12009
Kitle Turizminden Otantik Deneyime: Konumsal Medya, Yeni Gezginler ve Dijital Seyahatler
F ÇÖMLEKÇİ, S GÜNEY
KONUMSAL MEDYA. Dijital Çağda Mekan Üzerine Disiplinlerarası Tartışmalar, 51-71, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20