Elif Hatice Gürkan
Elif Hatice Gürkan
Bilinmeyen bağlantı
omu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Prediction of adsorption efficiency for the removal malachite green and acid blue 161 dyes by waste marble dust using ANN
S Çoruh, HE Gürkan, E Kilic, F Geyikci
Global NEST Journal 16 (4), 676-689, 2014
112014
Adsorption of neutral red from aqueous solutions using waste foundry sand: full factorial design analysis
S Çoruh, EH Gürkan
Environmental Progress & Sustainable Energy 33 (4), 1086-1095, 2014
102014
USING WASTE FOUNDRY SAND FOR THE REMOVAL OF MALACHITE GREEN DYE FROM AQUEOUS SOLUTIONS-KINETIC AND EQUILIBRIUM STUDIES.
EH Gürkan, S Coruh
Environmental Engineering & Management Journal (EEMJ) 17 (1), 2018
22018
Adsorption of lead and copper using waste foundry sand: statistical evaluation
EH Gürkan, S Çoruh, S Elevli
International Journal of Global Warming 14 (2), 260-273, 2018
22018
Yeni Potansiyel Biosorbentlerle Kongo Kırmızısının Biosorpsiyon Çalişmaları
EH GÜRKAN, S ÇORUH
Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2), 203-212, 2017
22017
Modelling of lead removal from battery industrial wastewater treatment sludge leachate on cement kiln dust by using Elman's RNN
S Çoruh, EH Gürkan, E Kılıç
International Journal of Global Warming 13 (1), 92-102, 2017
12017
Adsorption of Copper Ions from Aqueous Solution using Waste Foundry Sand
EH Gürkan, S Çoruh, C Kılıcoglu
Journal of Selçuk University natural and Applied Science, 289-298, 2014
12014
Tekstil Atıksularının Gideriminde Atık Döküm Kumlarının Kullanımı/Using of Waste Foundry Sands in Removal of Textile Wastewater
EH GÜRKAN, S Çoruh
Journal of History Culture and Art Research 1 (4), 531-544, 2013
12013
ADSORPTION CAPACITIES OF NOVEL ECO-FRIENDLY BIOSORBENTS IN REMOVAL OF CONTAMINANTS IN AQUEOUS SOLUTIONS
EH GÜRKAN, B İLYAS
4 th International Conference on New Trends in Chemistry, 38, 2018
2018
Equilibrium and kinetic adsorption study of aqueous basic dye solutions using waste foundry sand
EH Gürkan, S Çoruh
International Journal of Global Warming 11 (1), 87-106, 2017
2017
Sürdürülebilir laboratuvar güvenliği kültürü
EH Gürkan
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (4), 224-230, 0
Atık Döküm Kumu İle Katyonik Boyarmaddelerin Adsorpsiyon Çalışmaları
EH Gürkan, S Çoruh
Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 13 (2), 515-521, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–12