Sevgi Değer
Sevgi Değer
Karadeniz Teknik Üniversitesi Araklı Ali Cevat Özyurt MYO
Verified email at ktu.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Gelişmekte Olan Ülkelerde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Cari İşlemler Arasındaki Nedensel İlişkiler (1990-2011)
S Değer, S Ay
Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politka Dergisi 9 (2), 05-22, 2013
142013
Kentsel Ekonomik Büyümede Serbest Bölgeler: Politik veya Ekonomik Tercih mi?
L Öztürk, MK Değer, S Değer
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 23 (1), 363-377, 2009
112009
Türkiye'nin Bölgesel Pazarlara İhracatı ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1998Q1–2019Q4)
MA DOĞANAY, S Değer
Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Dergisi 2 (1), 1-13, 2020
2020
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE CARİ İŞLEMLER ARASINDAKİ NEDENSEL İLİŞKİLER (1990–2011).
S DEĞER, S AY
Paradoks: The Journal of Economics, Sociology & Politics 9 (2), 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–4