Follow
Murat Ertürk
Title
Cited by
Cited by
Year
İlköğretim II. Kademe görsel sanatlar eğitimi dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
M Ertürk
Anadolu Journal of Educational Sciences International 3 (1), 2011
152011
Sorumluluk Kavramı Üzerinden Görsel İletişim Tasarımında Etik ve Eğitimi
M Ertürk
Art-E Sanat Dergisi 10 (20), 730-742, 2017
42017
Yeni Nesil Dijital Okuma Deneyimi ve E-Kitabın Geleceği
M Ertürk, E Üzümcü
Anadolu Üniversitesi Sanat & Tasarım Dergisi 8 (2), 214-223, 2018
32018
Görsel İletişim Tasarımında Estetik Deneyim ve İlk İzlenimin Önemi
M Ertürk
İdil Sanat ve Dil Dergisi 7 (41), 55-59, 2018
32018
Türkiye’de Tipografi Eğitimi Üzerine
M Ertürk
Sanat Yazıları, 93-106, 2014
32014
Sakarya’nın Fırça Tabela Ressamı: Enver Yücebalkan
M Ertürk
1. Uluslararası Ahmet Yakupoğlu Şehir, Sanat ve Tasarım Sempozyumu, 217-226, 2019
22019
Grafik Sanatlardan İletişim Tasarımına
M Ertürk
Basım Dünyası, 48-50, 2014
2*2014
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIM EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİNDE ÜÇÜNCÜ GÖZ: BİR YAPAY ZEKÂ MODELİ
M ERTÜRK, NE ÜZÜMCÜ
Sanat ve Tasarım Dergisi 12 (1), 191-202, 2022
2022
Halk Resmı̇nden Grafı̇k Tasarıma: Numan Balıca ve Adapazarı’nda Yetı̇ştı̇rdı̇klerı̇
M Ertürk
Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi 17 (130), 168-184, 2021
2021
Görsel İletişim Tasarımı Eğitiminde Temel Yaklaşımlar: Uzmanlık ve Genellik
M Ertürk
7. Uluslararası İletişim Günleri Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu …, 2021
2021
Bursa’nın Araba Ressamı: Enver Ertaban
M Ertürk
Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi 26 (44), 83-89, 2020
2020
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMINDA BİR TASARIM YAKLAŞIMI OLARAK VERNAKÜLER
M ERTÜRK
Sanat Dergisi, 174-182, 2019
2019
İletişimi Tasarlamak
M Ertürk
Basım Dünyası, 46-49, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13