Mustafa UÇAR
Mustafa UÇAR
Biruni Üniversitesi
biruni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye'de-Dünyada faizsiz bankacılık ve hesap sistemleri
M Uçar
FEY Vakfı Yayınları, 1993
261993
Şehir Markalaşmasında Pazarlamanın Önemi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi
Z Özgüner, M Uçar
Yıl 3, 323-333, 2015
82015
Girişimcilik ve girişimin finansmanında melek yatırımcı ve uygulama alanları
E Perktaş, M Uçar
Route Educational and Social Science Journal 2 (1), 90-102, 2015
72015
Diyarbakır’da Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Finansman Sorunu Çözümünde Kredi Garanti Fonu
R Gök, M Uçar
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (1), 117-146, 2013
62013
Tekdüzen muhasebe sistemine uygun uygulamalı bilgisayarlı muhasebe
M Uçar
Beta Basım Yayım Dağıtım, 1999
61999
Problems of Accounting Professionals Residing in Istanbul and the Suggested Solutions
M Uçar, C Kizil, O Oğuz
Emerging Markets Journal (EMAJ) 8 (1), 2018
22018
IPARD Programının (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı) Ülkemiz İstihdamına Etkisi
U Mustafa, Y Vuran
International Journal of Academic Values Studies, 53-81, 2016
22016
Paydaşlar, etkileşenler, sosyal sorumluluk yönüyle örgüt teorilerinin analizi
V GÖRÜCÜ, U Mustafa
Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2), 2015
22015
İletişimde engeller ve etkinlik
T YAĞCI, U Mustafa
Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2 (3 Ek), 142-160, 2018
12018
Trimester Eğitim Uygulamalarında Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencileri ve …
G Ay, M Uçar
Gaziantep University Journal of Social Sciences 15 (2), 2016
12016
Trimester Eğitim Uygulamalarında Algılanan Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencileri ve …
G Ay, M Uçar
Gaziantep University Journal of Social Sciences 15 (2), 2016
12016
Üretim Etkinliğinde Simülasyon
M KÜÇÜKÖNDER, M UÇAR
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2015
12015
INTEREST-FREE BANKING IN TURKEY: SPECIAL FINANCE HOUSES
M UÇAR
Islamic Studies 31 (2), 219-233, 1992
11992
ŞUBE İŞ MODELI: KUVEYT TÜRK ÖRNEĞI
U Mustafa, Ş BOĞAZ
Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 9 (17), 149-159, 2017
2017
TMS 32–FİNANSAL ARAÇLAR: SUNUM
S ERTÜRK, U Mustafa, Y GÜNAY, M BİLGİNER
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2016
2016
TMS 33–HİSSE BAŞINA KAZANÇ
S ERTÜRK, U Mustafa, Y GÜNAY, M BİLGİNER
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi …, 2015
2015
Metabolik sendromlu hastalarda eritrosit dağılım genişliğinin subklinik ateroskleroz ile ilişkisi
AR Gülcan, MS Karakaş, B Akdemir, U Mustafa, RE Altekin, H Yilmaz
Dicle Tıp Dergisi 40 (4), 579-584, 2013
2013
İSLAM’DA SEYAHAT
M UÇAR, A YÜKSEL
4-Klorofenolün hidroksiapatit ile sulu ortamdan uzaklaştırılması
A Evcin, U Mustafa, D KAYIRAN, M Selimoğlu
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (3), 233-237, 0
4-Klorofenolün Al2O3 Katkılı Hidroksiapatit ile Sulu Ortamdan Uzaklaştırılması
U Mustafa, A EVCİN, H ÜNVERDİ, U Songül
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi 14 (3), 225-232, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20