Follow
MUSTAFA EROL
MUSTAFA EROL
Verified email at yildiz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
KORONAVİRÜS PANDEMİSİ SÜRECİNDE EBEVEYNLERİ GÖZÜNDEN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ
M Erol, A Erol
Milli Eğitim Dergisi 49 (1), 529, 2020
922020
The Impact of Environmental Education Activities on Primary School Students’ Environmental Awareness and Visual Expressions
ME Mustafa YEŞİLYURT, Mukadder ÖZDEMİR BALAKOĞLU
Qualitative Research in Education 9 (2), 188-216, 2020
542020
The effect of STEAM education with tales on problem solving and creativity skills
A Erol, M Erol, M Başaran
European Early Childhood Education Research Journal 31 (2), 243-258, 2023
332023
Recognizing aesthetics in nature with STEM and STEAM education
M Başaran, M Erol
Research in Science & Technological Education, 1-18, 2023
172023
Öğretmenlerinin Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri İle Yaratıcı Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
M Erol, A Erol, S Çalışır, M Bozan
Temel Eğitim Dergisi 1 (2), 20-29, 2019
152019
Investigating the Correlation between the Frequency of Using Metacognitive Reading Strategies and Non-routine Problem Solving Successes in Fifth Grade Students
SB Filiz, M Erol, A Erol
Universal Journal of Educational Research 6 (8), 1795-1802, 2018
142018
4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlıkları ile Psikolojik İyi Oluşları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
YD Başaran Mustafa, Erol Mustafa
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 290-303, 2020
13*2020
The Effect of Activities Congruent with Brain Based Learning Model on Students’ Mathematical Achievement
M Erol, GB Karaduman
NeuroQuantology 16 (5), 13-22, 2018
132018
Beyin temelli öğrenme modeline uygun hazırlanan öğretim aktivitelerinin öğrencilerin matematik başarısına etkisi
M Erol
İstanbul Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Temel Eğitim Anabilim Dalı., 2017
112017
Reflections of STEAM education on children according to early childhood and primary school teachers
M Erol, A Erol
International Journal on Social and Education Sciences 5 (3), 493-506, 2023
92023
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
O GEDİK, E Mustafa
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 7 (1), 1-11, 2022
92022
Politik Okuryazarlık Ölçeğinin Geliştirilmesi
H Köksal, M Erol
Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 22 (1), 444-471, 2021
92021
İlkokul Öğrencileri Sınıf Öğretmeni Değişimini Nasıl Algılıyor?
M Erol, M Başaran
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - ENAD 8 (4), 1196-1213, 2020
82020
Virtual museum experiences of primary school teacher candidates during the COVID-19 pandemic process
GO İlhan, M Erol, F Özdemir
Malaysian Online Journal of Educational Technology 10 (4), 232-243, 2022
62022
Türkiye’de erken çocuklukta STEM eğitimi: Araştırmalarda eğilimler
A Erol, M Erol
Yaşadıkça Eğitim 36 (3), 590-609, 2022
52022
Platon’un “Devlet” Eserinin Eğitsel Açıdan Değerlendirilmesi
A EROL, M EROL
Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi 1 (1), 12-27, 2018
52018
Sanal müze etkinliklerinin ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin tarih bilinci gelişimine etkisi
F Topkan, M Erol
Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi 6 (2), 71-86, 2022
42022
İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Arkadaşlığa Yükledikleri Anlamlar Doğrultusunda Geliştirilen Eğitim Programının Arkadaşlık, Akran İlişkileri ve Psikolojik İyi Oluşa Etkisi
M EROL
Eğitim Bilimleri Enstitüsü | Gazi Üniversitesi, 2022
42022
SINIF ÖĞRETMENLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN KAYIP NESİL OLMALARI ALTINDA YATAN NEDENLER
E Mustafa, F ÖZDEMİR, E Ahmet
Milli Eğitim Dergisi 50 (1), 475-496, 2021
42021
DETERMINATION OF 5 TH -GRADE STUDENTS STRATEGIES IN COMPARING FRACTIONS
M Erol
Acta Didactica Napocensia 14 (1), 17, 2021
42021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20