Follow
Yavuz KILINÇ
Yavuz KILINÇ
Verified email at kocaeli.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ: MUHASEBE VE DENETİM MESLEĞİ AÇISINDAN BİR İNCELEME
Y KILINÇ
Journal of Accounting and Taxation Studies 13 (3), 989-1011, 2020
162020
ÇEVRE MALİYETLERİ MUHASEBESİ VE RAPORLANMASI.
A İÇÖZ, Y KILINÇ
Journal Of International Social Research 9 (42), 2016
142016
Türkiye'de uygulanan performans esaslı bütçeleme süreci: Kocaeli Üniversitesi örneği
AC Badem, Y KILINÇ, T Kavas
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 77-104, 2013
132013
KOBİ TFRS’lere göre konsolide finansal tabloların düzenlenmesi
V HAFTACI, Y KILINÇ
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 75-96, 2013
132013
Türkiye'de Çay Yaprağı Üretimi ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler Standardı Uygulaması
AC Badem, M Savcı, Y Kılınç
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi 15 (3), 113-147, 2013
112013
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin Türkiye muhasebe ve finansal raporlama standartları (TMS/TFRS) ile yerel finansal raporlama çerçevesi taslağı açısından karşılaştırmalı …
Y Kılınç
Journal of International Social Research 9 (43), 1935-1946, 2016
92016
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MALİYET YÖNETİMİNİN ÖNEMİ: ZAMAN ESASLI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ÖRNEK UYGULAMA
AC BADEM, Y KILINÇ
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 13 (1), 115 - 149, 2020
62020
Industry 4.0 revolution and the future of accounting applications
AC Badem, Y Kilinç
Economic issues: Global and local perspectives 44, 2019
62019
TFRS-10 açısından konsolide finansal tabloların düzenlenmesi ve bağımsız denetimi
Y Kilinç
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum, 2012
62012
Murabaha İşlemlerinin Faizsiz Finans Muhasebe Standartlarına Göre Muhasebeleştirilmesinin TMS/TFRS’ler Açısından Karşılaştırmalı İncelemesi
Y KILINÇ
Alanya Akademik Bakış 5 (3), 1213-1229, 2021
52021
Atıl Kapasite, Tam Kapasite ve Kapasite Fazlası Üretim Düzeylerinde TMS-2 Stoklar Standardına Göre Maliyetleme: Bir Örnek Uygulama (Örnek Olay (Vaka Analizi))
Y KILINÇ, AC BADEM
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 53-64, 2020
52020
İşletmeler Bütçelemeden Vazgeçmeli mi?
Y Kılınç
Journal of Accounting, Finance & Auditing Studies 4 (4), 2018
52018
GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMÜLLERE DAĞITIMINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI VAKA ANALİZİ
AC BADEM, Y KILINÇ
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (4 …, 2017
42017
MUHASEBE POLİTİKASI SEÇİM KARARLARI: ALTERNATİF MUHASEBE POLİTİKALARININ FİNANSAL TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN GÖSTERİLMESİNE YÖNELİK BİR ÖRNEK UYGULAMA
V HAFTACI, Y KILINÇ
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 16 (2), 349-367, 2020
22020
TMS/TFRS'deki muhasebe politika farklılıklarının finansal tablolara etkisi ve muhasebe politikası seçimini etkileyen faktörlerin ampirik olarak incelenmesi
Y Kılınç
Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
12017
Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartlarına Göre Zeytin Yaşam Döngüsünün Muhasebeleştirilmesi
Y Kılınç, AŞ Sağlık
Düzenlemeler Işığında 1500, 115, 2023
2023
Çevresel Maliyetlerin Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Tespiti: BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan Firmalar Üzerinden Bir Ampirik İnceleme
F Yildiz, Y Kilinç, T Kavas
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi 24 (2), 417-442, 2022
2022
THE RE-EMERGENCE OF THE TRIPLE ENTRY ACCOUNTING CONCEPT: THE IMPACT OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY
Y Kılınç
DIGITALIZATION IN BUSINESS AND ECONOMY (Blockchain, Cryptocurrencies …, 2022
2022
Evaluation of advance dividend from an distinguised profit distribution: An accounting and tax examination Örtülü kazanç dağıtımı açısından kâr payı avansının değerlendirilmesi …
AC Badem, Y Kılınç
Journal of Human Sciences 14 (4), 5027-5039, 2017
2017
GENEL ÜRETİM GİDERLERİNİN MAMULLERE DAĞITIMINDA ÜÇ FARKLI YÖNTEM: KARŞILAŞTIRMALI VAKA ANALİZİ.
AC BADEM, Y KILINÇ
Kastamonu University Journal of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20